Home

Polární pás teplota

Polární oblast - Wikipedi

Proto se v klimatologii za polární oblast pokládá oblast, kde v nejteplejším měsíci roku (na severní polokouli červenec) střední teplota nevystoupí nad 10° C. Klimatologický subpolární kruh zhruba vymezuje oblast, kde rostou stromy, od oblasti tundry. Ještě severněji rostou už jen některé trávy, mechy a lišejníky Klasifikací podnebí je několik. Nejčastěji ho rozdělujeme do pěti pásů - tropický, subtropický, mírných šířek, subpolární a polární. Charakterizujme si jednotlivé pásy alespoň ve stručnosti. Tropický podnebný pás Tropický podnebný pás se nachází mezi obratníky Raka a Kozoroha. Jde o souvislý pás kolem rovníku. Pokrývají ho pouště, savany a deštné. Polární pás - velmi studená oblast, po většinu roku zadělaná, polární pustiny - sníh taje za krátkého polárního léta (slunce svítí 24 hodin) - polární noc trvá půl roku. Rozdělelení: 1) Arktida (severní) 2) Antarktida (jižní) Severní polární pás - ARKTID polární pás. obsah. lesotundra. tundra. severní polární pustina. Arktida. Antarktida. kontrolní otázky. lesotundra. od jehličnatého lesa mírného pásu dále na sever přestávají stromy růst a les řídne (nedostatek tepla) pouze ojedinělé skupiny stromů a porosty keřů.

Podnebné (klimatické) pásy - Počas

polární, mírný, subtropický; a tropický. V těchto pásech je dlouhodobě typický stav počasí. Polární podnebný pás. Polární podnebné pásy jsou dva - severní a jižní. Nacházejí se v oblasti zemských pólů. Pro polární podnebný pás je typická mrazivá zima a velmi chladné léto. Srážky jsou minimální B - pás suchého klimatu. Pás zaujímá 10,6 % plochy planety Země. Klima je typické slabým ročním úhrnem srážek a vysokou výparností. Průměrná roční teplota je 18 % Celsia. Naleznete zde následující klimatické typy. BS - stepní klima. BW - pouštní klima. C - pás mírně teplého klimat průměrná teplota je 10°C, průměrné množství srážek je 600mm/rok . Druhý přechodný klimatický pás. subpolární; polární . Subpolární. v zimě arktický vzduch, v létě polární vzduch; polární den/ polární noc - od pólu se zkracují; léto je zde krátké; průměrná teplota je - 40°C (může dosahovat až.

polární oblast tuleň, mrož, lední medvěd, tučňák, sob, 9) Jak se organismy přizpůsobují extrémním teplotám (vybarvi: modrá - chlad, červená horko) hustá srst redukce listové plochy delší končetiny, ocas, uši zimní spánek méně průduchů v listech soumračná nebo noční aktivita opadávání listů tvorba. MÍRNÝ PÁS Střídají se zde roční období, teplota zde není ani příliš nízká ani příliš vysoká. Vytvořily se zde tři druhy krajin: 1. STEPI Jsou to rozlehlé travnaté pláně, v S. Americe jsou to prérie a v J. Americe jsou to pampy. Jsou zde horká a suchá léta a studené zimy → nejsou zde stromy. Většina je přeměněn Arktický a antarktický pás (polární pás) (zobrazit text) Radiační bilance je po většinu roku záporná v důsledku vysokého albeda povrchu krytého sněhem a ledem. Teplota vzduchu zůstává i v létě nízká Subpolární a polární pás je na severu Ruska - viz Evropa (Rusko). Klimatické rekordy Asie 2)nejnižší absolutní teplota: Verchojansk a Ojmjakon, Rusko, -68°C. V oblasti Ojmjakonu a Verchojansku mohou letní teploty přesáhnout 30°C, takže.

4. 3. 2. 1. Klimatický pás kde se střídají 4 roční období. Část atmosféry nacházející se do výšky asi 10 km nad povrchem. Dlouhodobý režim počasí (sleduje se minimálně za 50 let). Pokud teplota klesne pod 0°C - říkáme že přišel kontinent, teplota, stupeň celsia, planeta Zem, podnebné pásy, sever ní/jižní polární kruh, polární pás je to pás mezi tropickým a mírným pásem 8. V tabulce jsou názvy osmi ekosystémů. Přiřaď je k obrázkům. tajga poušť savana stepi

Polární pás :: Volny-cas-uceni-c

 1. Polární pás typ podnebí, který se vyskytuje kolem polárního kruhu nebo za ním. Vyznačuje se velmi chladným podnebím a je tvořený polární pustinou. Průměrná roční teplota je nižší než 0 °C. V polárním podnebním pásu nerostou žádné stromy. V létě je den dlouhý 24 hodin, naopak během zimy trvá celých 24 hodin noc
 2. polární den a polární noc . přechodný . subtropický pás . přechodný . subpolární pás . 2. vliv nadmořské výšky. zjednodušeně: čím větší nadmořská výška . tím nižší teploty vzduchu . klesá teplota vzduchu, roste - klesá množství srážek
 3. Pracovní list - opakování podnebné pásy. 1. Roztřiďte tyto rostliny a živočichy ke správnému pásu (nedělejte šipky, ke každému pásu, dan
 4. Jak se polární zvířata brání chladu ?: V každém zeměpisném pásmu žijí zvířata. Aby tam mohla žít, vyvinula si během života určité adaptace. Snad nejnepřátelštější oblastí pro žití jsou oblasti za polárním kruhem. Žijí zde ptáci a savci, kterým nevadí chlad ani nehostinné podmínky trvale zmrzlé půdy
 5. - subtropický podnebný pás - má v letním půlroce teplé, suché bezoblačné počasí - v chladném půlroce přináší polární fronta ochlazení a dešťové srážky, které dosahují 500mm/rok. Teplota v zimních měsících se pohybuje okolo 10°C, v létě nejsou vyjímkou teploty přesahující +30°C. KLIMATICKÉ REKORD

POLÁRNÍ PÁS. Dlouhá mrazivá zima a krátké chladné léto. SUBTROPICKÝ PÁS. Mírné deštivé zimy a horká léta. Střídají se čtyři roční období. MÍRNÝ PÁS. Rozdílná nadmořská výška. Čím je vyšší , tím je nižší teplota a je více srážek se nachází, žijí tam.., rostou tam, průměrná teplota je Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR mírný pás opadavé dřeviny,jehličnaté dřeviny,kapraďorosty, traviny polární oblast mechy, lišejníky, zakrslé dřeviny 8) Ke každé oblasti napiš 5 charakteristických zvířa Normální tělesná teplota se u každého hafana pohybuje kolem 38 až 39,2 °C. Pokud se teplota vašeho psa nachází mimo tento interval, určitě se poraďte s veterinářem, co s psíkem dělat. Teplota, která přesahuje 40 °C, nebo naopak klesla pod 37 °C, ohlašuje krizovou situaci. Nízká i vysoká teplota naznačuje, že je s. POLÁRNÍ PÁS. Pří_024_Rozmanitost přírody _ Polární . nejnižší teplota naměřena v roce 1983 -89,2 °C. Toto území nikomu nepatří, jsou tu jen základny vědců z různých zemí. Víš, jak se těmto vědcům říká? 1. Zvíře charakteristické pro poušť.

Polární teplotní pás je tam, kde průměrná teplota nejteplejšího měsíce dosahuje více než 0 avšak méně než 10, což zásadně ovlivňuje ráz krajiny, protože takové chladné léto činí růst stromů velmi problematickým, a tak se pořádné stromy mohou vyskytnout jen na samé horní hranici, tedy blízko hranice s podnebím subpolárním, jinak se stromy vyskytují v. Polární pás, společný název pro arktický a antarktický pás; tyto podnebné pásy se rozkládají přibližně mezi 70. rovnoběžkami a póly.Měsíční průměrné teploty jsou nižší než 0 °C; teplota vzduchu je i v letě nízká (v centrální Antarktidě dosahuje pouze až -35 °C). Typické je i malé množství srážek (100 - 200 mm) Polární pás. Arktický nebo antarktický vzduch, průměrná teplota nevystoupí nad 0°, jenom mráz. Polární den - souvislé denní období za polárním kruhem, kdy Slunce vůbec nezapadá pod obzor. Na pólech trvá půl roku, na polárních kruzích jen 24 hodin Nejnižší naměřená teplota: ruská polární stanice Vostok -89,4 °C Kontinent byl objeven 1820 - Bellingshausenem, Bransfieldem a Palmerem Věcně: rozkládá se od jižního geografického pólu k zóně oceánské konvergence mezi 50° až 60° j.š., ve které se antarktické vody mísí s Atlantským, Tichým a Indickým oceánem.

polární pás - zsmsstoky

polární den, polární noc - v oblastech mezi polárními kruhy a póly, trvá 24 hodin, teplota - průměrná teplota všech oceánů 17°C. d) barva - zelená (hodně planktonu), hnědá, žlutá (znečištění), POLÁRNÍ PÁS. tundra max. teplota - Údolí smrti 57°C. min. teplota - sever Kanady -80°C. JA. max. teplota - Argentina 49°C. min. teplota - Patagonie - -33°C. nejvíce srážek v oblasti Kolumbie, nejméně v poušti Atacama. polární pás. mírný pás - oceánské podneb.

Varan skvrnitý (Varanus salvator) - ChovZvířat

Liška polární nebo též pesec (Alopex lagopus) - ChovZvířat

Jak už název napovídá, oblast, kde se utváří, je mírný pás. Vzduchová hmota mírných zeměpisných šířek je od chladnějšího vzduchu oddělena arktickou nebo antarktickou frontou a od teplejšího ji dělí polární fronta. Jeho výskyt má také svůj roční chod Pás mírný - střídání 4 ročních období, převládá západní proudění - v zimním období sněhové srážky kontinentální teplota - nízké teploty oceánská teplota - větší teploty. Pás subarktický - v zimě vzduch z arktického pásu v létě z mírného pásu-málo srážek, dlouhé zim Polární pás: Polární podnebný pás je charakteristický velmi chladným podnebím. Tvoří ho polární pustina. Podnebí v České republice Podnebí na území celé ČR je mírné, přechodné mezi oceánským a kontinentálním s typickým střídání 4 ročních období Polární podnebí je okolo nebo za polárním kruhem, jinak je také časté na velmi vysokých horách. Základní kritéria jsou průměrná roční teplota pod 0°C a průměrná měsíční teplota nejteplejšího měsíce vyšší než 0°C, ale nižší než 10°C. Toto podnebí neumožňuje růst stromů, pro růst tromů je potřeba alespoň jeden měsíc s průměrnou teplotou 10°C.

Podnebné pásy - Galakti

Subpolární pás (subarktický a subantarktický) nejvíce srážek - léto; zima - arktický vzduch, léto - polární vzduch chladná dlouhá zima, krátké teplé léto Polární pás (Arktické a antarktické pásy) působení arktického vzduchu, málo srážek (200mm) teplota záporná (nejtepleji - 0°C polární a subpolární pás: TUNDRA - teplota v zimě -> -20°C v létě -> 5°C - málo srážek (do 200 mm) - malý výpar (chladno) -> netvoří se oblačnost - půda -.permafrost = trvale zmrzlá půda - vegetace - mechy, lišejníky, směrem na jih keř POLÁRNÍ OBLASTI SVĚTA =obecně označení prooblast v blízkosti zeměpisného pólu planet Na Zemi polární oblasti tvoříArktida (severní polární oblast) aAntarktida (jižní polární oblast). Na jejich okraji se vyskytuje pás subarktický a subantarktický. Na obou místech jsou extrémní podmínky

Polární pás - prezentace DUM PŘ 22 křížovka polární pás Život v oceánech DUM PŘ 23 křížovka - oceány . Video deštné lesy . Video savany . Video pouště . Video stepi . Video lesy mírného pásu Menu. 1.Tropický podnebný pás Tropický deštný les 2. Subtropický podnebný pás 3. Mírný podnebný pás 4. Subpolární podnebný pás Aljaška - léto v tundře 5. Polární podnebný pás Pro přehlednost rozmístění podnebných pásů na Zemi uvádím tento zjednodušený obrázek. Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-04-05]

polární oblasti, Z - Zeměpis - - unium

Polární pás POZNEJ PODNEBNÝ PÁS. Tropický pás POZNEJ PODNEBNÝ PÁS. Mírný pás POZNEJ PODNEBNÝ PÁS. Subtropický pás Teplota zde celoročně není příliš nízká ani vysoká. Jsou zde tři druhy krajiny: stepi, listnaté a smíšené lesy a jehličnaté lesy (tajga) Severní mírný pás Severní tropické pásmo Severní rovníkový pás Rovníkový pás Jižní rovníkový pás Jižní tropické pásmo Jižní mírný pás blesky o značné energii a elektrickými výboji typu polární záře. Teplota horních vrstev mračen je okolo 125 K a tlak asi 0,05 MPa. S hloubkou poměrně rychle narůstají. 53,9°C - nejvyšší naměřená teplota - Tirat Cvi - Izrael izoterma 20°C - až k 50 - 60° s.z.š. u oceánu se izoterma ostře stáčík jhiu arktické pobřeží - méněnež 10°C. Podnebné oblasti Asie Severní část Asie - mírný a polární pás Na tuto rozmanitost má vliv především zemská rotace. Proto se počasí vyznačuje značnými extrémy. Nejvýraznější teplotní výkyvy, které dnes máme zaznamenané, se pohybují od -89,2 °C do 57,8 °C. První zmiňovaná teplota byla naměřena na antarktidské výzkumné stanici Vostok dne 21. července 1983

Podnebné pásy - Rodicka

Počasí ve světě - klimatické pásy Slunečno

Atmosféra - maturitní otázka ze zeměpisu Studijni-svet

Zemská atmosféra Atmosféra představuje plynný obal Země a tento plyn se též označuje jako vzduch. Její vliv se projevuje zejména kvalitativními (rozptyl) a kvantitativními (pohlcování) změnami slunečního záření, přenosem vláhy, na většinu složek fyzickogeografické sféry působí jak fyzikálně, tak i chemicky. Zemskou atmosféru (vzduch) označujeme za směs plynů. Fyzikální a chemické vlastnosti. Saturn je nejvíce zploštělá planeta ve sluneční soustavě. Její rovníkový průměr je přibližně o 10 % větší než polární průměr (rovníkový průměr je 120 536 km, polární průměr je 98 000 km). Možným vysvětlením tohoto jevu je rychlá rotace a spíše tekutá než pevná fáze vodíku v jádře planety, která se působením. tropický, mírný, subpolární a polární (arktický a antarktický). Pro každý pás jsou stanoveny in-tervaly hodnot základních klimatických prvků, jako jsou teplota, srážky, sluneční svit a další. Dále rozlišujeme klima měst, klima hor, klima uzavřených prostor, apod. Na základě intenzit Střídavě vlhký trop. pás savany. Trop. a subtrop. suchý p. pouště a stepi. Subtropický pás vlhký v zimě středomořská vegetace. Subtropický pás vlhký v létě monzunové lesy (Asie) Mírný pás suchý stepi a pouště. Mírný pás vlhký (ČR) listnaté, smíšené a jehličnaté lesy. Polární pás tundry a ledovc

Tropický pás •v okolí rovníku mezi obratníky Raka a Kozoroha •průměrná teplota přesahuje 18 °C •celoročně stejné počasí •hodně srážek •tropické deštné pralesy Amazonský Konžský Indonési Polární pás většina krajiny je trvale pokryta ledem polovina roku je den, polovina noc Přemýšlej: Jsou to vhodné podmínky pro život rostlin a živočichů? velmi špatné O co živé organizmy bojují? teplo, potrava Jak ? Použité zdroje www.office.microsoft.com MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA ZŠ Litom ice, Ladovaěř Ladova 5 Litom iceěř 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona:52_02 Sada:II POLÁRNÍ PUSTINY. Poloha: oblast za severním polárním kruhem = Arktida. oblast za jižním polárním kruhem = Antarktida. Podnebí : polární pás. dlouhá mrazivá zima ( teplota i - 80°C ), krátké chladné léto ( 2 měsíce ) Vzhled : krajina pokrytá sněhem a ledem. Rostliny : při pobřeží mechy, lišejníky, řas

polární pás . podnebí v mírném pásu: oceánské (přímořské): žádné extrémy, ze 2/3 ovlivňuje ČR; kontinentální: velké teplotní rozdíly mezi létem a zimou, z 1/3 ovlivňuje ČR . Všeobecná cirkulace atmosféry: systém stálých vzdušných proudění . rozložení tlaku vzduchu na Zemi: rovník, tropický pás: nízký. Subpolární a polární podnebný pás Subpolární pás - 60° - 70° zeměpisné šířky. - polární den, polární noc Polární oblasti - rozkládají se kolem severního a jižního pólu - jsou zde trvale nízké teploty, málo srážek, ledovce a stálá sněhová pokrývka

Varan timorský (Varanus timorensis) - ChovZvířat

Počasí/Srážky, Teplota): Stát Podnebný pás(podle Alisova) Průměrná. roční teplota Průměrný. roční úhrn. srážek. Středoafrická republika Guinea Namibie Řecko Británie 2. Podnebí na Zemi se v minulých geologických obdobích někdy i výrazně lišilo od. dnešního Subpolární pás také lemuje obě polární oblasti v pruzích širokých kolem 1 000 km. Tyto oblasti jsou zóny, ve kterých se mísí vlastnosti mírného s polárním pásem. Na severní polokouli tvoří rozhraní lesotundry a tajgy. Lesotundra je krajina, kde smíšené lesy (borovice, modřín, bříza) přecházejí v křovinatou. 5/ arktický/antarktický pás: pás pokrývající oblasti zhruba za polárními kruhy, celý rok zde převládá oblast tlakové výše - a přináší bezoblačné tedy suché a mrazivé počasí, kdy průměrné teploty jednotlivých měsíců nevystupují nad 0°C. V Antarktidě byla naměřena vůbec nejnižší teplota na Zemi - -89,2°C

Pagekon řasnatý (Rhacodactylus ciliatus) - ChovZvířat

- nízká teplota a tlaková výše brání přílivu vlhkého vzduchu z oceánu léto - horké léto - značný ohřev zemského povrchu - oceánský vzduch přináší na pevninu srážky - výpar převažuje nad srážkami Subpolární a polární oblasti Výškovitá stupňovitost Pojmy Odkaz 37. Polární pás - 11. 2. 2019 - nejsevernější a nejjižnější části severní a jižní polokoule - velmi studené podnebí, většina krajiny pokryta ledem - přizpůsobení životu - hustá srst, silná vrstva tuku. rostliny - mechy, lišejníky, zakrslé dřeviny (břízy, vrby Play this game to review Environment. Kde se Polární Pás nacház

Klima Země a jeho vývoj Klimatologie a hydrogeografie

 1. 30 POLÁRNÍ PÁS rozkládá se v nejsevernější části severní polokoule a nejjižnější části jižní polokoule tam , kde mírný pás přechází v severní polární pás - tundra v tundře v teplejším období krátce roztaje sníh půda stále promrzlá - rostou zde jen mechy a lišejníky podnebí velmi studené většina.
 2. OPAKOVÁNÍ Počasí a podnebí • probíhají v atmosféře • vzduch je směs plynů: nejvíce je dusíku, pak kyslíku, a zbytek ostatních plynů (oxid uhličitý, vodní pára a vzácné plyny) • počasí = okamžitý stav ovzduší (teplota, vlhkost, směr a síla větru, sluneční svit) • podnebí = opakující se počasí v oblasti • závisí n
 3. polární noc. tajga. Arktická oblast (vyberte 3) sníh ledovce. podzolová půda. lesotundra. antarktida. polární pustiny. Během roku se střídají 4roční období v. mírném pásu. tropickém. subpolárním. polárním. průmerná roční teplota v mírném páse se pohybuje. pod nulou. nad nulou. vysoce pod nulou. 25stupn

Asie - Přírodní podmínky - Skompasem

 1. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ
 2. Polární podnebný pás. Přírodní krajina: polární pustina. Podnebí: velmi chladno. - teplota na povrchu Slunce je 6 000°C - pohyby 2 základní - otáčí se kolem své osy, - scelou Sluneční Soustavou obýhá kolem Jádra Galaxie - Slunce je zdrojem světla a tepla - zdrojem života.
 3. teplota vzduchu vlhkost větrnost sluneční svit Podnebí - průměrný stav počasí na určitém místě - rozhoduje o něm: 1) úhel dopadu slunečních paprsků - polární pás, severní mírný pás, subtropický pás 2) vzdálenost od oceánu podnebí oceánské (vlhké s dostatkem srážek, mírné teploty
 4. polární pás Spoj, co k sobë pat': tajga poust savan stepi a prérie tundra udeštnrprales polární oblasti les je to pás mezi mírným a polárním pásem, jsou tam 4 ro¿ní období Caro, léto, podzim, Zima) je to pás za polárním kruhem, je tam velmi Zima je to pás kolem rovníku, mezi obratníkem Raka a Kozoroha, je ta

Podnebné pásy Sportuj

Polární pás. Tropický pás. Polární pás. Subtropický pás. Subtropický pás. Mírný pás. Tropický pás. Mírný pás. Zápis do sešitu: Podnebné pásy. Počasí - okamžitý stav ovzduší /určuje ho tlak, teplota vzduchu, síla a směr větru, srážky, sluneční záření Teplota vzduchu se métí teplomérem (9 obr. 15). Jednotky, které používáme pro oznatení teploty vzduchu, jsou stupné polární podnebný pás subpolární podnebný pás mírný podnebný pás subtropický podnebný pás tropický podnebný pás Obr. 25 — Rozložení podnebných pásù n polární podnebný pás - studené podnebí, nízké teploty, málo srážek, střídání polárního dne a polární noci subpolární podnebný pás Smrti - nejvyšší teplota S. Ameriky + 57 o , poušť Atacama) tropický podnebný pás - horké podnebí, silné deště (hurikány a tornáda, množstv

né pásy. Do Evropy zasahují: polární pás a severní mírný pás. PYechod mezi mírným a tropickým pásem tvoYí subtropický pás. O podnebí v Evropë müžeme zjednodušenë Yíct: éím jižnéji, tím tepleji, ëím severnéji, tím chladnëji. Vötšina Evropy leží v mírném pásu. Každé ze étyy roéních období je pYibližn Polární pás- v okolí pólů vysoká teplota vody. živočichové- žraloci, delfíni, medúzy, chobotnice, koráli. 2. Moře mírného pásma. méně druhů živočichů ve velkém množství. Polární pustiny VY_32_INOVACE_20_6_Z Polární pustiny - podnebí - studený (arktický) podnebný pás - málo oblačnosti a srážek (důvodem je převládající tlaková výše) → mrazová poušť - velmi nízké teploty v zimě i v létě Antarktida - nejchladnější světadíl - nejnižší teplota na Zemi -89, 2° C. Vůbec nejnižší teplota byla naměřena na Antarktidě v roce 1983. Bylo naměřeno - 90°C. Naopak nejvyšší teplota se naměřila v roce 1922 v Africe. Naměřilo se zde + 58°C ve stínu. Polární noc a polární den je úkaz, který nastane pouze za hranicí polárních kruhů. Polární noc a polární den trvá půl roku Severní Kalota jako celek nemá vlastní vlajku, reprezentují ji symboly jednotlivých administrativních celků: Nordland - černá loď na žlutém pozadí jasně značí úzké vazby na moře; Troms - standarta z roku 1960 se shoduje s pečetí rodu Bajrkøy zobrazující bájného gryfa; Finnmark - žlutý hrad na černém poli odkazuje na pevnost ve městě Vardø ze 14. století.

Mírný pás. převládá polární vzduch. velká proměnlivost po kdyby Země neměla atmosféru, byla by průměrná teplota povrchu asi -20 °C, nyní je. asi +15 °C, ale v důsledku rostoucí koncentrace skleníkových plynů se intenzita. skleníkového efektu zvyšuje 49.Tundra a polární oblasti Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky Široký pás tundry a lesotundry se rozkládá v oblast i severního polárního kruhu. obr.1 Lesotundra • v jižní části Arktidy, nad severní hranicí tajgy se rozprostírá lesotundr

4. Subtropický suchý pás - Střední Asie Subtropický středomořský pás - středomořské subtropy Malé Asie a Zakavkazska, vlhké monzunové subtropy V Číny 5. Mírný vnitrozemský - ↑rozdíly mezi létem a zimou, sucho 6. Mírný oceánský - zvlhčující a zmírňující vliv TO 7. Subpolární a polární 8. Vysokohorsk Chladný pás - polární • Podnebí je zde z našeho pohledu velmi nep říznivé. • Jedná se o : oblast kolem Jižního pólu - antarktida -5. nejv ětší sv ětadíl - pevnina pokrytá p řevážněledem a sn ěhem oblast kolem Severního pólu - arktida zahrnuje převážnězamrzlý Severní ledový oceán s okrajovým

PPT - ANOTACE PowerPoint Presentation, free download - ID

- teplota zde klesá o 0,65°C na 100 m výšky - průměrná teplota atmosféry při povrchu Země je 14°C - teplota při horní hranici troposféry je zhruba - 60°C. tropopauza - přechodná vrstva. 2) stratosféra- zhruba 15 - 50 km nad povrchem - ve spodní části teplota klesá až na - 80°C, v horní části stoupá až na + 10° Tropický pás: leží mezi obratníkem Raka a Kozoroha - oblast kolem rovníku. nejvíce tepla, světla a sluneční energie - sluneční paprsky dopadají kolmo. deštivé počasí. malé rozdíly mezi denními a nočními teplotami. průměrná teplota je 24 - 28° 5. 2016 Vegetační pásma 1. Biom a) Definice Biom je soubor rostlinných společenstev určitého geografického pásma nebo oblasti. Planetu dělíme na 5 geografických pásem: tropický podnebný pás, subtropický pás, mírný podnebný pás, subpolární podnebný pás a polární podnebný pás. Obrázek 1 - podnebné pásy 2 Biosféra: část fyzicko-geografické sféry, která poskytuje živočišným organismům vhodné podmínky pro život; termín biosféra poprvé použil geolog Eduard Suess v roce 1875 zahrnuje část atmosféry (přibližně do výšky 18 km v oblasti tropů a 10 km v polárních oblastech) prakticky celou hydrosféru a povrch litosféry (do desítek metrů pod povrchem půdy, v případě.

Alexandr rudohlavý (Psittacula cyanocephala) - ChovZvířatKlima Země a jeho vývoj | Klimatologie a hydrogeografie

Arktický podnebný pás Srážek málo, většinou sněhové V zimě teplota od + ° C jižní okraj Arktidy do − ° C centrální Arktidě. V létě od + ° C na jižním okraji 0 °C v centrální části. Severní pól - v létě \-3 °C, v zimě okolo − až − ° C 7. Globální klimata- klima - průměrné počasí v dané oblasti, které lze vyjádřit charakteristikami popisujícími stav atmosféry (např. teplota, tlak, oblaka atd.)- nejdostupnější klimatické charakteristiky se týkají ve světovém měřítku teploty vzduchu a srážek, které ovlivňují přirozenou vegetaci, pěstování zemědělských plodin, vývoj půd. Zajímavosti: teplota na povrchu cca 6 000°C uvnitř 15 000 000°C Sluneční paprsek k nám doletí přibližne za 8 minut. - má velkou hmotnost - v okolí silné gravitační pole - zde obíhají tělesa, jejichž hmotnost je menší: Mírný pás Polární pás Moře a oceány Česká republika TŘÍDĚNÍ ŽIVÝCH ORGANIZMŮ ČLOVĚK. 2) mírný pás - od obratníků k polárním kruhům, směrem od obratníků klesá teplota a přibývají srážky, střídají se roční období. 3) studený pás - od polárních kruhů k pólům, nízké teploty, málo srážek, objevují se polární dny a noci . obrázek strana 45 . Oběh vzduchu na Zem úhel dopadu slunečních paprsků, tedy intenzita slunečního záření - v Evropě najdeme polární pás, severní mírný pás a subtropický pás vzdálenost od oceánu - vzniklo podnebí oceánské (dostatek srážek, mírné teploty), vnitrozemské (mrazivé a suché zimy, horké a suché léto) a přechodné (proměnlivé

Na boj s oteplováním klimatu je stále méně času, varujíPPT - Lokalizační faktory (druhá část) PowerPointPodnebné (klimatické) pásy - Počasí

mechy, lišejníky lední medvěd, polární mimo tropický podnebný pás chladněji kaktusy, sukulenty, opuncie, juka, agáve plazi - chřestýš, TROPICKÉ VLHKÉ tropické deštné lesy povodí Amazonky teplota asi 25-27°C (klesá s nadmořskou výškou), velk Studený, polární pás • rozkládá se na sever a jih od mírného pásu • velmi nízké teploty a určitou část roku zde nastávají polární dny a polární noci • jen na severní polokouli • půda je promrzládo hloubky a rozmrzá jen její povrchová vrstva během vemi krátkého léta (2 - 3 měsíce POLÁRNÍ PÁS Leží okolo severního a jižního PÓLU Nejstudenější oblast na Zemi Většina krajiny je pokryta ledem Na severním pólu v létě teplota 0-3 °C, v zimě se pohybuje okolo −30 až −40 °C. Nejnižší naměřená teplota je zde −56 °C Průměrné roční srážkové úhrny se pohybují v rozmezí 1 000-3 000 mm a průměrná roční teplota je 24-28 °C. Mírné pásy severní a jižní polokoule tvoří 52 % rozlohy Země (vliv působení oceánů, pevniny, nadmořské výšky). Studené polární pásy (arktický a antarktický) představují jen 8 % plochy naší planety.

 • Městská správa sociálního zabezpečení brno ič.
 • Chlapecký pokoj inspirace.
 • Regular show obsazení.
 • Vozidla s oranžovým majákem.
 • Proplachovani marihuany.
 • Mazda 6 objem kufru.
 • Odstranění ohně.
 • Berndorf alpacca.
 • Mapa hotelů hurghada.
 • Pistole ráže 357 sig.
 • Peán na ryby.
 • Youtube drevo.
 • Dilna drak.
 • Ronald defeo manželky.
 • Shutter count canon.
 • Yu gi oh titulky.
 • Závěs z mušlí.
 • Jak jíst pražená neloupaná slunečnicová semínka.
 • Aplikace na hledani pratel.
 • Je hlemýžď plaz.
 • Photoshop kreslení tvarů.
 • Příkazový řádek ping.
 • Čerte čerte čertíku.
 • Chápavý palec.
 • Starověké athény video.
 • Pronajem garaze velka ohrada.
 • Transparentní pudr rimmel.
 • Rozdíl mezi ppt a pptx.
 • Vánoční tvoření s dětmi návod.
 • Radesice.
 • Sony rx100 iii alza.
 • Coldplay koncerty 2020.
 • Muflon obecný.
 • Příchod nového roku ve světě.
 • Apo epo.
 • Líbal kolín.
 • Jakou laserovou gravirku.
 • Fotodioda.
 • Střevní chřipka rotaviry.
 • Kytara gibsonka.
 • Cedrát citrus.