Home

Antická literatura wiki

Antika - Wikipedi

Antika (z latinského antiquitas dávné časy) je v historiografii označení pro období starověku na území Řecka a Říma a jejich kulturu, na kterou navazoval a z ní čerpal Západní svět. Antická civilizace během helénismu a římské expanze silně ovlivnila také přilehlá území Evropy, severní Afriky a Blízkého východu antický. Of or pertaining to ancient Greece or ancient Rome. antická literatura. antické Řecko — ancient Greece. antický Řím — ancient Rome ŘECKO přelom 3. a 2. tis.př.n.l. - příchod řeckých kmenů příznivé podmínky - ze severu hory-ochrana před vpádem jiných kmenů, z jihu moře-styk s vyspělými kulturami rychlý rozvoj vlastních kulturních tradic; vytvoření osobité kultury, která později ovlivnila rozvoj evroé kultury 3 období řecké antické literatury: archaické(8.-6.st.př.n.l.)-rozvoj. a/ Attická tragédie (řec. zpěv kozlů) vznikla ze sborových písní (dithyrambů), jež tvořily součást oslav na počest boha Dionýsa. Tyto písně, které byly vkládány do úst satyrům (převlečeným za kozly), se postupně dramatizovaly tak, že ke sboru se přidával přednášejíci herec

antický - Wiktionar

Řecká literatura je literaturou v řeckém jazyce.Má tři velká období, která jsou od sebe značně oddělená. Tím prvním je starověká řecká literatura, kterou vytvářeli obyvatelé antické civilizace, ať už řecké nebo římské (i v Římě byla řečtina dlouho jazykem vzdělanců). Druhým velkým obdobím byla éra pravoslavné byzantské literatury, neboť Byzanc. Studijní materiál Antická literatura - literární období už se na Tebe teší v rubrice Literární období, Literatura. Nenech ho čekat dlouho :-)

Antická literatura - Český jazyk - Maturitní otázk

2 ŘECKÁ ANTICKÁ LITERATURA Pozor na zkratky! stol. - století (100 let, např. dnes žijeme v 21.století) př. Kr. - před Kristem = př.n. l. - před naším letopočtem (před rokem 0) po Kr. - po Kristu = n. l. - našeho letopočtu (po roce 0) Literatura antického Řecka se dělí na 3 období Antická literatura - do této oblasti literatury spadá literatura starověkého Řecka a Říma. 1) Řecká literatura - řecká literatura se dělí do tří základních období - archaické, atické a helénistické. a) Období archaické (do 6. st. př. n. l.) - nejstarší literární díla vznikala na území Malé Asi Kategorie:Antická literatura. Z Wikiverzity. Skočit na navigaci Skočit na vyhledáván.

Antická literatura(2.) Literatura ø 63.1% / 3532 × vyzkoušeno; Starověká literatura Literatura ø 42% / 7486 × vyzkoušeno; Antika (Řecko) Literatura ø 68.3% / 812 × vyzkoušeno; Světová literatura Literatura ø 69.9% / 2486 × vyzkoušeno; Staré řecké báje a pověsti. Antická literatura. 12.05.2015 21:09. Antická literatura. Antickou literaturou je nazývána literatura vznikající ve starověkém Řecku a Římě. Ve 2.tisíciletí př. n. l. se jižní část Balkánského poloostrova a četné ostrovy a ostrůvky v Egejském moři staly vlastí řeckých kmenů

Řecká antická literatura - Sweb

Mohlo by tě zajímat: Skupina předmětu CJ - Český jazyk. Podobné materiály. 7 - Český jazyk, literatura - Starověká literatura, Antická literatura, Počátky staroslověnského písemnictví, Husitstv - literatura se obrací k tématům rodinným, snaží se zobrazit individuální rysy - vyumělkovanost a výrazová strojenost literárních děl svědčí o úpadku literatury - NOVÁ KOMEDIE - MENANDROS - POEZIE - THEOKRITOS - tvůrce pastýřských idyl, jeho básně ovlivňovaly poezi

Téma hodiny Antická řecká literatura - drama Označení VY_32_INOVACE_13_Antická literatura Vyučující Mgr. Michal Oblouk. ANTICKÁ LITERATURA ANTICKÁ LITERATURA ŘECKO - DOBA ARCHAICKÁ ANTICKÁ LITERATURA literatura starověkého Řecka a Říma základ evroé kultury a zdroj inspirace 14. stol. př. n. l. - 4. stol. n. l. výhodná poloha středomořské oblasti příznivé podmínky pro rozvoj hospodářství, vědy a kultury řecké písemné památky od 8. století př. Encyklopedický článek Antická řecká filosofie ve Wikipedii Osoba Sókratés ve Wikicitátech. Sókratés (469 - 399 př. n. l.) Autor citátu Vím, že nic nevím - snažil se vyvést lidi z omylů a uvažovat nad informacemi, které se považují za jistojisté

ANTICKÁ LITERATURA ŘECKO - DOBA KLASICKÁ A HELÉNISTICKÁ DOBA KLASICKÁ (ATTICKÁ) 5. - 4. stol. př. n. l. (323 př. n. l. - úmrtí Alexandra Makedonského) rozkvět dramatu v Athénách - z řeckých her na oslavu boha Dionýsa provozovalo se v amfiteátrech tragédie - náměty z bájí a hrdinských pověstí, konflikt. Prehľadný, triedený a kontrolovaný katalóg stránok. Všetky informácie z oblasti Antika

Antická literatura - český jazyk literatura online

Literatura. RABBOW Paul HADOT Pierre Philosphy as a Way of Life (jeden článek přeložen ) Co je antická filosofie? COOPER John M. Další literatura dle specifického tématu. Seznam studentů. Lucie BAŠTOVÁ Barbora CENCINGROVÁ, ZAP Richard MARŠÁK, ZAP Filip MARTINEK, ZAP Markéta PRIEHRADNÁ ZAP Radka ŠTORKÁNOVÁ ZAP Vladimír TURAZ. ANTICKÁ LITERATURA literatura starověkého Řecka a Říma základ evroé kultury a zdroj inspirace 14. stol. př. n. l. - 4. stol. n. l. výhodná poloha středomořské oblasti příznivé podmínky pro rozvoj hospodářství, vědy a kultur

Estetika - WikiKnihovn

 1. Náš český jazyk (a stejně tak i jiné evroé jazyky) nese velké množství stop toho, co se dnes nazývá antická mytologie. V uměleckém, hovorovém, ale i vědeckém stylu je neuvěřitelné množství výrazů, slovních spojení a obratů, které náš jazyk čerpá z antické kultury
 2. Řecká literatura pochází ze starověké řecké literatuře, začínat v 800 před naším letopočtem, na moderní řecké literatury dnes.. Starověké řecké literatuře byl napsán v starořecké nářečí. Tato literatura se pohybuje od nejstarších dochovaných písemných prací, dokud děl ze zhruba v pátém století našeho letopočtu
 3. ář) Čt 9.45-11.15 v TK-201 stránky. ZS 2018/19: Logika. Čt 11.30-13.00 v TK-111 stránky. ZS 2018/19: Epistemologie (K) Seznámení se základními pojmy a problémy epistemologie v konfrontaci tradičních a moderních přístupů. stránky. LS 2017/18 Formální a.
 4. Citováno z https://cs.wikiversity.org/w/index.php?title=Aristotelés:_Člověk_a_příroda&oldid=3445
 5. Antická díla o heliocentrickém systému však upadla v zapomenutí jednak pro velký nesouhlas mezi předpovězenými a pozorovanými polohami planet, jednak proto, že se nedochovala (zčásti shořela v Alexandrijské knihovně). Literatura Internetové odkazy
 6. antická kultura - dodneška považována za symbol něčeho krásného a dokonalého,staví na ní celé evrop. umění - základní rysy: vychází z mytologie, zaměřovala se především na člověka, vícebožství. antropomorfismus - podobnost lidstvu, božstvo bylo podobné lidem. víra v osud - fatalismu
 7. Vzdělávací oblast : Český jazyk a literatura Název a číslo DUMu : ANTICKÁ LITERATURA VY_32_INOVACE_D1_01 Anotace : Interaktivní výklad: antická literatura - kultura, žánry, představitelé, díla Třída a datum ověření : 1. A; 2. 11. 2012 Autor : Mgr. Ludmila Muchov

Antická literatura - Digitální učební materiály RV

 1. Antická literatura - Antická řecká literatura (8.stol. př.n.l. - 5stol. n.l.) Antická kultura - tj. kultura starého Řecka a Říma je podkladem evroé vzdělanosti. Rozhodujícím kulturním činitelem antické kultury byli staří Řekové
 2. Název a číslo DUMu : Antická kultura; VY_32_INOVACE_D3_04_ Anotace : Interaktivní výklad: všeobecný přehled, antická kultura Literatura poezie epická: Ilias a Odysea - 8. stol. př. n. l., nejstarší památka v řecké literatuře. jsou připisovány básníkovi a pěvci Homérovi, skutečný autor je však neznámý. Hesiodos.
 3. Indická literatura. Mahábhárata a Rámájana. Antická literatura. řecká literatura. autorem nejstarších dochovaných eposů byl řecký básník Homér. válečný epos Ilias - závěr válečného střetnutí Řeků a Turků (trojská válka

Antická literatura - Řím - římská latinská literatura byla silně ovlivněna řeckou - Římané přejímají celý mytologický systém, mění si jen jména jednotlivých boh Antická literatura. Řecká literatura . INDEX DÃTSK LITERATURA FAKTU LITERATURA . Citovaná literatura. Citovaná literatura 1017 . Literatura starověku. Český jazyk - literatura . Citovaná literatura. Citovaná literatura 467 . literatura věcná beletrie literatura umělecká.

Řecká literatura - Wikipedi

úvodní stránka » všechny RVP » gymnázium » Jazyk a jazyková komunikace » Český jazyk a literatura . Tematický okruh . Jazyk a jazyková komunikace (15) Literární komunikace (38) celkem: 53. 1-20 | 21-40 | 41-53 | Název materiálu Antická literatura. (= literatura doby císařské - císařský despotismus, nesvoboda cenzura, autocenzura, vyhnanství i popravy nezávisle smýšlejících spisovatelů Znaky středověké literatury 476 - 1450 Středověká literatura 476 - 1450 do 9. st. psána latinsky, od 9. st. v národních jazycích 3 zdroje: Bible, antická literatura, ULS zpočátku převažuje tvorba náboženská (duchovní písně, modlitby, žalmy, legendy) později laicizace lit. - zesvětštění - spjata se zájmy šlechty.

Antická literatura. Tento pracovní list procvičuje znalosti z oblasti antické literatury. Úkolem žáků je přijít na významnou osobu antického období, a to za pomoci indicií, které získají vyřešením krátkých křížovek. Tomáš Effenberger, publikováno 22.11.2010 16:18, zhlédnuto 6695×, hodnocení 1. Orientální a antická literatura Jazykověda a její vývoj, jazykovědné disciplíny a významní jazykovědci 2. Středověká literatura v Evropě Národ, nár. jazyk a jeho stratifikace- rozdělení (znaky národa), norma a kodifikace 3. Staroslověnské písemnictví a lat. literatura u nás,počátky českého písemnictv

Antická řecká literatura. Může mi někdo vysvětlit prosím jaký přínos a význam znamenala řecká literatura pro tehdejší společnost (Např: jestli ji tehdejší politici podporovali apod.) a jaké oblasti tato antická literatura obsahovala??? Prosím i o uvedení zdroje ze kterého jste čerpali Literatura. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Frankové a Evropa. Praha: Vyšehrad, 2009. 335 s. ISBN 978-80-7021-942-3. DRŠKA, Václav. Die Teilungen des fränkischen Reiches und der Beginn des politischen Systems Westeuropas. Prague Papers on the History of International Relations. 1997, roč. 1, s. 5-29. Dostupné online. ISBN 80-85899-24-8. DRŠKA.

Dějiny literatury: Alžbětinské divadlo, Antická literatura, Literatura 17. století, Literatura 18. století, Literatura 19. století [Zdroj Wikipedia] on Amazon. Humanismus Humanus = lidský, obracející se k člověku, pozemskému životu Vznik ve 14. stol. v bohatých italských městech odkud se šíří do zbytku Evropy Základní myšlenkou je odpoutání se od asketického života, který nařizovala církev, naopak středem zájmu je člověk a jeho touha po životě a vědění, kterou jako první prosazovali právě italští měšťan Compre online Antika: Antická filozofia, Antická literatúra, Sedem divov sveta, Staroveké Grécko, Grécka filozofia, Pedagogika v starovekom Grécku, Filip II., de Zdroj: Wikipedia na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços Identifikátor materiálu EU: ICT - 3 - 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Mgr. Blanka Šteindlerová Jazyk Čeština Vzdělávací oblast Člověk a společnos Životopis. Epikúros, také Epikurus ze Samu nebo Epikur byl významný řecký filosof, atomista a etik, zakladatel epikurejismu. Epikúros se narodil kolem roku 341 př. n. l. na egejském ostrově Samu, kam jeho otec přišel jako kolonista, kde hospodařil a učil

Antická literatura obsahuje různé příběhy o lásce mezi muži, ať už v mýtech, milostné poezii, nebo satiře. Nejznámější příběhy najdeme shrnuté v Ovidiových Proměnách, legendární groteskní román Satirikon je příběhem dvojice bývalých studentů zápasících o přízeň milce Gitona. Proslulý je Platónův dialog Faidros, ve kterém Sókratés učí, že láska. Antická literatura. Nejstarší řecká lyrika. Obrázky z řeckého života. Pěvci lásky. Xenofón - O Kýrově vychování. Lúkiános - Šlehy a úsměvy. Epiktétos - Rukojeť rozpravy. Iuvenalis - Satiry. Artemidóros - Snář. BOHUMIL HRABAL. Automat svět. Něžný barbar. Můj svět. Taneční hodiny pro starší a pokročilé.

Antická literatura - literární období Rozbor-dila

Antika: Antická filozofia, Antická literatúra, Sedem divov sveta, Staroveké Grécko, Grécka filozofia, Pedagogika v starovekom Grécku, Filip II. [Zdroj. Antická římská literatura V době rozkvětu řecké kultury byli Latinové, předkové Římanů, polokočovným kmenem pastevců a lovců pod vlivem Etrusků. Ve 3.st.př.n.l. ovládli Římané celou Itálii (vojenský národ). Latinská literatura už není tak bohatá jako řecká Attické období - drama Euripides (480 - 406 př.n.l.) Napsal přes 80 her, dochovalo se 17 Dramata obsahují duševní pochody postav Hrdinové i neurození, často ženy V hrách často na poslední chvíli zasahují bohové - do hry byli nasazeni tzv. deus ex machina, aby vyřešili vzniklou situaci Dílo: Medea (Médeia): dílo o zradě, argonaut Iason zradí př Největší sbírka vypracovaných maturitních otázek. Vyberte si konkrétní předmět a téma, které si potřebujete připravit k maturitě. K nejoblíbenějším patří maturitní otázky z angličtiny, českého jazyka a ekonomiky Cestopisy a místopisy Historie Válečné Vojenství Vzdělávání Literatura světová Literatura naučná Filozofie Sport. Štítky z knih. historie antika Řecko dvojjazyčná vydání antická literatura myslivost řecká literatura řečtina Hegemonie starověké Řeck

Antická literatura - Literatura - Referáty Odmaturu

Logika Základní studijní literatura: Online materiály plus jakákoli příručka základů logiky, např. BEK, Roman. Logika. Praha: ČVUT, 1996, 2001 Baroko úzce souvisí s vítězstvím protireformace a upevněním moci a postavení katolické církve, ale na druhé straně také absolutistické moci panovníků. Příčina vzniku baroka jako uměleckého slohu vycházela ze snahy uměleckými prostředky vyvolat pocit pokory a oddanosti k Bohu, čehož se církev snažila dosáhnout mohutností, velkolepostí a nádherou staveb, ale i. - literatura - písemnictví, souhrn písemných projevů - jedna z forem vyjádření vztahu člověka ke světu . Antická literatura: - pobřeží Středozemního moře- hlavní centra: Athény, Řím, Pergamon, Alexandrie -.

Kategorie:Antická literatura - Wikiverzit

Compre online Dějiny literatury: Alžbětinské divadlo, Antická literatura, Literatura 17. století, Literatura 18. století, Literatura 19. století, de Zdroj: Wikipedia na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços Literatura - Cyklus I Literárně hudební Knihy v knihovně UTB Slovník spisovatelů : Řecko. Antická, byzantská a novořecká literatura 820(03)/SLOVNÍK¨(jen ve 3. patře) Dějiny antické literatury. I. díl, Řecká literatura / I. M. Tronskij 820/88/TRONSKIJ,I.M (také v depozitáři) Dějiny antické literatury. II

Antická literatura - Literatura — testi

 1. Antické dějiny, kultura, vojenství a vzdělanost . Nové články; Řecké dějiny. Příchod Řeků; Kréta; Mykény; Trója; Kolonizace a styky s jinými národ
 2. Философский факультет Карлова университета (чеш. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) — один из четырех основоположных факультетов Карлова университета в Праге, был основан в 1348 году и изначально назывался Факультетом свободных.
 3. Gaius Julius Caesar Gaius Julius Caesar 1) Gaius Julius Caesar 100 - 44 př. n. l. Jeden z nejvýznamnějších politiků a vojevůdců římské říše Inteligentní, vynikající řečník, spisovatel 60 př. n. l. - tzv. první triumvirát = úmluva o vzájemné politické podpoře mezi Caesarem, Crassem a Pompeiem - rozdělili si vládu nad Římem 59 př. n. l. - Caesar zvolen.
 4. Antická literatura - literatura starověkého Řecka a Říma, základ evroé vzdělanosti, inspirační zdroj 1) Řecká literatura-vzdělanost, demokracie, rozvoj kultury; polyteizmus = mnohobožství-periodizace řecké literatury: a) archaické období (do 5. st. př.n.l.) b) attické období (5. - 4. př.n.l.) c) helénistické.
 5. Literatura. Všechna literatura; Druh a žánr: drama - antická (starověká řecká) tragédie. Jedná se o antické drama a v této době psali pouze dramata s jednotou děje. Jednání je vyčleněno časově, dějově a prostorově, pokud se jedno mění následuje další jednání. Proto není možné, aby mělo antické drama.
 6. Dnes se všeobecně uznává, že antická vzdělanost položila základy evroé kultuře a že antická filosofie dává dodnes impulsy novodobé filosofii. Náš jazyk (a stejně tak i jiné evroé jazyky) nese velké množství stop toho, co se dnes nazývá antická mytologie. S tím souvisí i náboženství, protože mýty se často vztahovaly právě k pantheonu bohů, a nelze.
 7. Post-antická negramotnost byla mnohem horší kvůli nedostatku vhodného psacího média. Když se zhroutila Západořímská říše, dovoz papyru do Evropy přestal. Protože papyrus snadno zahyne a ve vlhkém evroém podnebí nevydrží dobře, použil se pergamen, který byl drahý a přístupný pouze pro církev a bohaté

Antická literatura :: Mgr

 1. ve Francii vzniká z odporu proti italským školám (komentátorům) → latina komentátorů byla neuhlazená a pokažená, distancujeme se od tohoto mos italicus, my představujeme mos gallicus - elegantní jurisprudence, vzorem antická krásná a nauková literatura
 2. 1.1 Charakteristika a rozdělení řecké výchovy. Řecké kmeny, které ve 2. tisíciletí př.n.l. osídlily balkánský poloostrov, vytvořily vyspělou kulturu a umění, která se svou dokonalostí stala základem celé evroé vzdělanosti.. Humanismus řeckého typu představoval ohromný pokrok, přestože byl podmíněn a omezen otrokářským řádem
 3. I celá řada knih, antická literatura, středověká literatura si vyžaduje chápat ducha doby, postavení autora, filosofii, které lidé v té které době vyznávali a též politicko - společenské a historické souvislosti, za nichž knihy, které jsou tak lákavé, vznikaly. Z tohoto důvodu si myslím že i školy nižšího stupně.
 4. Antická hlavice druhotně použitá ve středověké stavbě. (Západní předsíň dómu v Cefalú, Sicílie.) Kategorie: Slovník. Obvykle fragment architektonického článku za zaniklé stavby, vezděný do zdiva novější budovy. Případně jinak využité, nebo i volně uložené zlomky nebo i celé části sloupů, hlavic, říms, ale i drobných cenností (gemmy, šperky)
 5. Je třeba chápat globální historický proces a celkovou mozaiku (což ti zatím uniká), ta literatura cos psal jsou dezinformační produkty informační války (90% pravdy, 10% lži kterou je třeba protlačit do hlaviček, prezentováno jako odhalení pravdy), kromě Rakovského, což zde bylo taktéž probíráno
 6. antická politika literatura fyzika medicÍna vÝtvarnÉ umĚnÍ hudba architektura nÁboŽenstvÍ biologie zemĚpis divadlo testy ČtenÁŘskÝ denÍk historie Česka vÝsledky k testŮm citÁty zprÁvy a poČasÍ partneři r-t výměna bannerů.
 7. Jméno autora (vč. titulu): Škola - adresa: Ročník: Předmět: Anotace: 1. ročník Český jazyk a literatura Svatava Heroutová OA a VOŠE Tábor, Jiráskova 1615 Antická literatura, Řecko, Antika, Archaické období, rozbor ukázky Tematická oblast: Literatura starověku a středověku Řecká literatura archaické období antika.

Rozhlasová literatura; Rozhlasové hry; Zákulisí webu.. Antická knihovna (1969, 1970, 2018) Přidal: Přemek | Březen 7, 2008. Výběr z rozhlasového cyklu připravil Václav Cibula. Autoři původních textů Lucius Annaeus Seneca, Aristotelés, Plútarchos, Platón, Epiktétos. Texty Obrana Sókratova, O mravní odpovědnosti, O. Antická kultura V Řecku vznikly téměř všechny literární druhy, které pak přešly do pozdější evroé kultury. Jedno z prvních děl antické lit. jsou Homérovy eposy Ilias a Odyssea. Obe díla jsou nejstaršími dochovanými písemnými památkami starověkého Řecka Jsme obchod s mincemi, kde koupíte vše od zlatých či stříbrných mincí, přes dukáty, tolary až po groše či krejcary. Nechybí ani nabídka investičního zlata a medailí Antická Olympie byla už v dob ě starov ěku považovaná za svatou a za jedno z nejkrásn ějších míst Řecka. Dnešní rozsáhlý archeologický areál zahrnuje krom ě vykopávek sportovních za řízení četné sakrální památky, poz ůstatky chrám ů, pokladnic řeckých obcí, soch a dalších. Antická řecká literatura (1 odpověď) Kdo vymyslel původní čas? (7 odpovědí) Který slovanský jazyk je nejmodernější ? (3 odpovědi) Pokud byste měli možnost setkat se s historickou osobností, která by to byla, a na co byste se jí zeptali? (12 odpovědí Historici o existenci počítače z Antikythéry nic nevěděli, protože ho antická literatura nikde nezaznamenala. Podle všeho, co jsme dosud věděli o helénské době, takový astronomický přístroj vůbec neměl existovat. Stroj z Antikythéry předběhl svou dobu o dva tisíce let

 • Blade runner online.
 • Tepelná ztráta novostavby.
 • Starý most mostar.
 • Fiky na zacpu.
 • Původ jména petr.
 • Dráždivé dítě zkušenosti.
 • Pepco ostrava.
 • Antik svítidla.
 • Ducháček to zařídí herci.
 • Aeschynanthus japhrolepis.
 • Staré pověsti české dívčí válka čtenářský deník.
 • The park chodov fitness.
 • Pohan je.
 • Tarpan managers.
 • Sexualne vtipy.
 • Yoso recenze.
 • Usk praha atletika.
 • Duroc prase.
 • Klebsiella pneumoniae v hrdle.
 • Česko zpívá koledy 2019.
 • Kalamity jane ivan mládek.
 • Koncentrovaný roztok.
 • It chapter 2 csfd.
 • Nubijská koza.
 • Tekutá dlažba alf bl100 na terasu.
 • Plecháček s vlastním potiskem.
 • Popruhy na vyskove prace.
 • Miles mcmillan.
 • Guttagliss pes montáž.
 • Beautiful graph.
 • Ugears u 9.
 • Antrakóza plic.
 • Hladové okno české budějovice.
 • Smrt buddhismus.
 • Jak sbírat hlívu.
 • Kapr v rece.
 • Kótované promítání příklady.
 • Torques na krk.
 • Excitovaný vztah.
 • Deimos fobos.
 • Jednotné zemědělské družstvo.