Home

Kovy alkalických zemin prezentace

CHARAKTERISTIKA Jsou to prvky II.A skupiny: Ca, Sr, Ba, Ra Mají 2 valenční elektrony Do této 2. skupiny patří i Be a Mg, oba se liší svými vlastnostmi od ostatních kovů alkalických zemin Beryllium je tvrdé, křehké a špatně vede teplo a elektrický proud Hořčík je lehký , tažný Ostatní jsou měkké, reaktivní, jejich soli barví plame Prezentace je zaměřena na postavení alkalických kovů v periodické tabulce, výskyt, některé fyzikální a chemické vlastností těchto prvků. Součástí materiálu je pracovní list a videoklip reakce sodíku s vodou Alkalické kovy - Li, Na, K, Rb, Cs, Fr* Charakteristika skupiny Elektronová konfigurace: ns1 , I. A sk. → ox. č. I (snadno odštěpují e-) S rostoucím Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra - kovy alkalických zemin jsou pouze: vápník, stroncium, barium a radium. Beryllium a hořčík jsou kovy. Ovšem všechny prvky jsou tzv. ns 2 prvky - s 2 prvky; mají 2 valenční elektrony; růst atomových poloměrů (ale menší než u ns1) Jsou to převážně měkké kovy (krom berylli Prvky alkalickych zemin 1. Prvky alkalických zemin (IIA) 2. Výskyt Be - povrchová ložiska Mg - mořská voda, Dolomity, porfirinový komplex v rostlinách Ca - zkameněliny, kalcit, aragonit, vápenec mramor, křída, islanský vápenec, koráli, lastury, perli, fluorit, apatit Ra - společně s urane

 1. Druhá hlavní podskupina. Druhou hlavní podskupinu periodické soustavy tvoří těchto 6 prvků: berylium, hořčík, vápník, stroncium, baryum a radioaktivní radium.Beryllium a hořčík patří mezi kovy, ostatní prvky druhé skupiny se označují jako kovy alkalických ze
 2. MO jsou bílé látky s krystalovou strukturou chloridu sodného, vyskými body tání (CaO 2613 °C, SrO 2430 °C a BaO 1923 °C) a převážně iontovým charakterem vazeb. Jejich reaktivita výrazně závisí na velikosti částic, s vodou ochotně poskytují hydroxidy M(OH) 2. Oxid vápenatý CaO (pálené vápno) se připravuje termickým rozkladem.
 3. , mimo beryllium, se v malém množství vyskytují také v mořské vodě, odkud se dají získávat, avšak jejich hlavním zdrojem v přírodě jsou jejich
 4. ). Vhodná je i pro maturanty z chemie, či pro přípravu žáků k přijímacím zkouškám. Prezentace je snadno upravitelná dle konkrétního ŠVP
 5. KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN II. A SKUPINA (Ca, Sr, Ba, Ra, Be, Mg) Hořčík Mg Výskyt : v nerostu magnezitu Vlastnosti : - lehký, středně tvrdý kov, špatný vodič - je součástí chlorofylu, důležitý prvek v živých organismech - projevy nedostatku hořčíku - podrážděnost, nespavost, trávicí problémy; příjem - fíky,.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Alkalické kovy jsou měkké, lehké a stříbrolesklé kovy (cesium je nazlátlé), které lze krájet nožem. V Mohsově stupnici tvrdosti mají hodnoty menší než 1 (jsou tedy měkčí než mastek).Nejtvrdší ze všech alkalických kovů je lithium.Všechny dobře vedou elektrický proud i teplo, lithium, sodík a draslík jsou lehčí než voda a plovou na ní, ale rubidium, cesium a. prezentace Ročník 1.r. VG Anotace Výklad tématu alkalické kovy Klíčová slova Sodík, draslík, lithium, rubidium Vzdělávací oblast chemie Očekávaný výstup Objasnění vlastností, reakcí a použití alkalických kovů Zdroje a citace Alkalické kovy jsou měkké, lehké a stříbrolesklé kovy (cesium je nazlátlé), které lze.

Alkalické kovy - Digitální učební materiály RV

ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Kovy alkalických zemin Ca,Mg • součást živých organismů • Cíl: Prezentace je určena jako obrazová a textová podpora kvýuce kovů. • Jednotlivé snímky jsou doplněny animacemi, které umožňují učiteli zapojovat žáky do diskuze kprobíranému tématu

Kovy alkalických zemin. Projekt: Svět práce v každodenním životě. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007. Aktivita č. 6: Poznáváme chemi 4. Výroba beryllia, hořčíku a kovů alkalických zemin. Berylium, hořčík i kovy alkalických zemin lze získat elektrolýzou tavenin jejich chloridů.Hořčík lze získat redukcí oxidu hořečnatého karbidem vápenatým, vápník redukcí jeho chloridu hliníkem, baryum redukcí oxidu barnatého hliníkem.. Mg O + Ca C 2 → Mg + Ca O + 2 C . 3 Ba O + 2 Al → Al 2 O 3 + 3 B Stejně jako alkalické kovy také kovy alkalických zemin ve II.A skupině jsou elektropozitivní a velmi reaktivní prvky. Mezi ušlechtilé kovy patří kovy platinové, prvky I.B skupiny a rtuť. Ve srovnání s alkalickými kovy jsou málo reaktivní, z kyselin nevytěsňují vodík, mají výrazně větší teploty tání, větší. Otázka: I.A skupina - s 1 prvky, II. A skupiny - s 2 prvky Předmět: Chemie Přidal(a): net I.A skupina - s 1 prvky. Li, Na, K, Rb, Cs, Fr (radioaktivní) = ALKALICKÉ KOVY; valenční sféra ns 1 - snaží se získat EK vzácného plynu a odštěpí jeden elektron - kationy M +; silně elektropozitivní, malá izonizační E, (nízká hodnota elektrononegativity - ve.

Reakcí alkalických kovů s vodou vznikají jejich hydroxidy a uvolňuje se vodík: 2 Na + 2 H 2 O → 2 Na O H + H 2 (Návod na demonstrační experiment a video průběhu pokusu naleznete výše) Alkalické kovy se využívají, obdobně jako vodík, jako redukční činidla: TiCl 4 + 4 M → 4 M Cl + Ti. Bouřlivé jsou i reakce. Charakteristika: Prezentace seznamuje s prvky II. A skupiny periodické soustavy prvků. Jednotlivé prvky s výjimkou beryllia jsou stručně charakterizovány za doprovodu ilustrací. Největší pozornost je věnována vápníku a jeho sloučeninám

Vápník, stroncium, baryum a radium se označují skupinovým názvem kovy alkalických zemin (název souvisí s příbuzností vlastností jejich oxidů a hydroxidů s analogickými sloučeninami alkalických kovů). Sloučeniny vápníku jsou používány už od starověku (vápno, sádra), minerály stroncia a barya byly prostudovány koncem 18. století Konfigurace valenčních elektronů: ns 2, kde n = 4 až 7 Kovy alkalických zemin, tj. vápník (Ca), stroncium (Sr), baryum (Ba) a radium (Ra) jsou stříbrobílé, poměrně měkké kovy (tvrdostí odpovídající olovu). Z hodnot standardních redoxních potenciálů v tabulce vyplývá, že. jsou to kovy neušlechtilé, které snadno odevzdávají své dva valenční elektrony Kovy alkalických zemin - reaktivní Halogeny - velmi reaktivní Vzácné plyny - inertní Oslovit začátek - program a cíl závěr - zopakovat nejdůležitější. Prezentace Alkalické kovy Mgr. Radovan Sloup Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II CH-3 Anorganická chemie, DUM č. 2 2. ročník čtyřletého studia Alkalické kovy Li lithium Na sodík K draslík Rb rubidium Cs cesium Fr francium 3 11 19 37 55 87 978 961 1030 1156 1620 b. v. (K) 180 167 148 133 95 76 r (pm) 301 380 0,86 Cs.

Magnesium - jeho značka je Mg a byl objeven roku 1755. Leží na 12. místě periodické soustavy prvků. Patří mezi nepřechodné prvky II. A skupiny, tzv. kovy alkalických zemin. Charakteristika - Dva Celý referá test Alkalické kovy a kovy alkalických zemin . Autor: Anette (38vlož. 160vyzk. +5% ø)... vloženo 2.10.2017. Test vyzkoušen 830 krát, průměrný výsledek je 79.5%. Test na přání. Kovy alkalických zemín sú chemické prvky 2. skupiny periodickej tabuľky prvkov a sú to prvky vápnik (Ca), stroncium (Sr), bárium (Ba) a rádium (Ra). Ich názov pochádza z toho, že ich zeminy (oxidy) reagujú s vodou za vzniku alkálie - zásady - bázy - hydroxidu s2 - prvky - kovy alkalických zemin Obecné vlastnosti: - II.A skupina, patří sem: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra - elektronová konfigurace ns2, - mají dvojnásobný počet vazebných elektronů a menší atomové poloměry než s1 prvky → vyšší bod tání, hustoty, tvrdší, křehké. Alkalické kovy x kovy alkalických zemin - cvičení Mgr. Radovan Sloup Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II CH- 4 Chemické reakce a děje , DUM č. 17 Sexta osmiletého studia alkalické kovy kovy alkalických zemin lithium sodík draslík Alkalické kovy x kovy alkalických zemin doplň barvu plamene: vápník.

Alkalické kovy a kovy alkalických zemin Maturitní otázky

Prezentace č. 11. Autor: Lenka Poláková alkalické kovy (I.A skupina) kovy alkalických zemin (II.A skupina - jen Ca, Sr, Ba, Ra) halogeny (VII.A skupina) vzácné plyny (VIII.A skupina) ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293. Uspořádání prvků v PSP ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Alkalické kovy Chemické prvky první hlavní podskupiny. Jako alkalické kovy označujeme následujících 6 prvků první hlavní podskupiny periodické tabulky: lithium, sodík, draslík, rubidium, cesium a radioaktivní francium.. Všechny alkalické kovy jsou velmi měkké, v porovnání s dalšími kovy mají velmi nízkou hustotu i teplotu tání

Zkoušky mechanických vlastností materiálů - prezentace 2. 6_2_7. AZ Kvíz. chemické zdroje napětí - primární články. alkalicke kovy. Kyseliny. Střídavý proud. Kovy alkalických zemin download report. Transcript Kovy alkalických zemin. This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful Kovy alkalických zemin. prezentace vytvořená v MS PowerPoint. Ethery - votavovi. HYDROXIDY. JKTP_kap-2.-Průmyslová-výroba. EU-ICT-Ch-9-02 - Koroze. magnetický obvod, hysterezní smyčka KOVY Autor: Mgr. Magdaléna Čížková Anotace : Prezentace shrnuje učivo o kovech pro žáky 8. třídy. Materiál lze použít v přímé výuce, pro opakování učiva a k procvičení

Kovy alkalických zemin + Be, Mg :: Zápisk

 1. - ppt stáhnout Podobné prezentace ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ Kovy alkalických ze typické kovy— Transkript prezentace 20 Sloučeniny kovů alkalických z
 2. typické. Fluorid vápenatý CaF 2 je bílá, velmi málo rozpustná, gelovitá látka
 3. a alkalické kovy (3) Alkalické kovy (2) Kovy alkalických ze
 4. - EXPERIMENTY: Reakce hořčíku a vápníku s vodo
 5. : Přechodné prvk
 6. . Prezentace seznámí skovy alkalických ze

Stejně jako ostatní kovy alkalických zemin je stroncium hořlavé. Reaguje s vodou nebo oxidem uhličitým, takže jej nelze použít jako hasivo. K hašení by se měly použít kovové hasicí přístroje (třída D) a je také možné použít suchý písek, sůl a hasicí prášek. Vodík se při kontaktu s vodou tvoří, což je výbušné Alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Publikováno 20.9.2016 20.9.2016 Romana Špačková. Alkalické kovy - Li, Na, K, Rb, Cs, Fr* Charakteristika skupiny.

lehké platinové kovy: Ru, Rh, Pd. skupina těžkých platinových kovů: Os, Ir, Pt . významné periody : lanthanoidy - prvky s Z 58 - 71 (Ce - Lu) aktinoidy - prvky s Z 90 - 103 (Pa - Lr) prvky vzácných zemin - Sc, Y, La, lanthanoidy. transurany - prvky nacházející se za uranem . Další podobné materiály na webu Barevné rozlišení rozděluje prvky na kovy, polokovy a nekovy, barevné označení pak dělí jednotlivé prvky na alkalické kovy, kovy alkalických zemin, chalkogeny, halogeny, vzácné plyny, lanthanoidy, aktinoidy, triádu železa, triádu lehkých platinových kovů a triádu těžkých platinových kovů téma: vodík: alkalické kovy (prvky 1. skupiny) kovy alkalických zemin (prvky 2. skupiny) skupina boru (prvky 13. skupiny) prvky skupiny uhlíku (prvky 14. skupiny Otázka: Triely -13. skupina, III.A, s-prvky Předmět: Chemie Přidal(a): natt Triely Kyselinotvorné, amfotermní dolů roste kov. charakter a stabilita ox. čísla I klesá X Zásadotvorné B - polokov Al - kov Ga - kov In - kov Tl - kov Charakteristika konf: ns2 np1 (nepřechodné prvky) Ox. č: -III, +III Vazby: kovalentní Vaznost: 3vazné, jednoduché Bor Výskyt - jen v anorganických. I.A skupina - alkalické kovy; II.A skupina - kovy alkalických zemin; VI.A skupina - chalkogeny; VII.A skupina - halogeny; VII.A skupina - vzácné plyny; Vodorovné řady prvků v periodické soustavě prvků se nazývají periody Označují se arabskými čísly 1 - 7 nebo velkými písmeny K - Q. Prohlédni si schéma atomu vodíku, lithia.

VÝZNAMNÉ SLOUČENINY OXIDY SO2 - oxid siřičitý - bezbarvý, jedovatý, štiplavě zapáchající plyn - užívá se k výrobě kyseliny sírové a dalších významných chemických surovin - podílí se na vzniku kyselých dešťů - zvýšená koncentrace tohoto oxidu v ovzduší zhoršuje astma, způsobuje dýchací potíže SULFIDY. CH8 - zápis (Kovy alkalických zemin) zpět. Kovy alkalických zemin . Výskyt: v přírodě ve sloučeninách např. beryl, dolomit, vápenec . v mořské vodě (až na Be) Vlastnosti: Be (tvrdé, křehké, těžce tavitelné, špatně vede elektrický proud) Mg prezentace; zápisy; učivo. Karboxylové kyseliny - prezentace ; Konduktometrická analýza - Konduktometrie - maturitní otázka z chemie ; Kovy - maturitní otázka z chemie ; Kovy alkalických zemin - maturitní otázka z chemie ; Kovy I. a II. A skupiny - laboratorní práce ; Kvalitativní analýza anorganických látek - chemické postupy ; Kyseliny - maturitní otázk

s 1-alkalické kovy. Výskyt; Výroba; Vlastnosti; Sloučeniny a jejich význam; s 2-kovy. Historie objevů prvků; Výskyt prvků; Biochemické vlastnosti s2 prvků; Celková charakteristika kovů s2 a jejich porovnání s kovy s1; Beryllium a jeho sloučeniny; Hořčík a jeho sloučeniny; Kovy alkalických zemin a jejich sloučeniny; p-prvk alkalické kovy, kovy alkalických zemin, triely, tetrely, pentely, halogeny, vzácné plyny, chalkogeny, periodická tabulka prvků, skupiny prvků 2014-01-24 Výpočet koncentrac prezentace Ročník 1. a 2. r. VG Anotace Výkladový materiál Klíčová slova Tvoří je hlavně alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Hydroxidy jsou zásadité a při neutralizační reakci s kyselinou vytvářejí sůl příslušné kyseliny a kovu za odštěpení vody. Jsou to tříprvkové anorganické sloučeniny kovu, kyslíku.

Prvky alkalickych zemin - SlideShar

VY_32_INOVACE_CH.8.03 - PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ - prezentace Název šablony Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název VM 8. ročník- Člověk a příroda - Chemie - periodická soustava prvků Autor VM Gabriela Nápravníková Období vytvoření VM Leden 2012 Anotac Prezentace by měla sloužit jako obrazová a textová podpora k výuce Prvků II. A skupiny (beryllium, hořčík a kovy alkalických zemin). Mgr. Věra Pavlátová , publikováno 30.11.2011 13:17 , zhlédnuto 6889× , hodnocení Kovy - typické kovy (alkalické kovy, kovy alkalických zemin) Zásady prezentace - jak vhodně vytvořit prezentace, reference, základy přednesu a komunikace Zásady zdravého užívání technologií - ergonomie při práci na PC, modré světlo, úroveň hlasitost Kovy, Nekovy, Polokovy ( 8. třída) Chemie ø 60.7% / 9090 × vyzkoušeno; Halogeny-opakování Chemie ø 71% / 471 × vyzkoušeno; Kyslík Chemie ø 61.6% / 1192 × vyzkoušeno; Alkalické kovy a kovy alkalických zemin Chemie ø 79.5% / 882 × vyzkoušeno; Chemie (lehký test) Chemie ø 70.8% / 7843 × vyzkoušeno; 1. a 2. skupina Chemi

Kovy alkalických zemin - prvk

prvky vzácných zemin : Sc, Y a lanthanoidy . rare earth metals : transurany . prvky s vyšším protonovým číslem než má uran : transuranium/uranic elements . přechodné kovy : prvky, jejichž atomy nebo ionty nemají zcela zaplněné d-orbitaly . transition metal Barevná skla obsahující přechodné kovy a vzácné zeminy.pptx. 2 MB; I.skupina - Alkalické kovy II.skupina - Kovy alkalických zemin VII.skupina - Halogeny VIII.skupina - Vzácné plyny Vodík (H2) - je prvním a nejlehčím prvkem v periodické tabulce. Je to hořlavý plyn bez zápachu. Na Zemi se vyskytuje pouze ve sloučeninách. Je vyráběn ze zemního plynu a vodní páry za vysokých teplot nebo reakcí. B skupině- skupině skandia přechodné kovy prvky vzácných zemin oxidy těchto prvků= vzácné zeminy yttriové zeminy- oxid skanditý a yttritý ceritové zeminy ANALYTICKÉ VLASTNOSTI: možnost srážet je kyselinou šťavelovou ze silně kyselého roztoku = společná vlastnost pro prvky vzácných zemin a thorium (v praxi nutné. kovy halogeny kovy alkalických zemin chalkogeny He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca 2) Využití PERIODICKÉHO ZÁKONA vlastnosti prvků jsou Prezentace aplikace PowerPoint Author: Termiti Created Date: 3/22/2020 3:16:12 PM.

Sloučeniny kovů alkalických zemin - Masaryk Universit

kovy a kovy alkalických zemin), minimalizace objemu - jaderný pr ůmysl-Obecn ě pracujeme za teplot (nad 500 oC) - velká energetická náro čnost Funkce el. proudu - elektrolýza - oh řev (možná i kombinace s jiným zdrojem) Dostupnost laciné el. energie je hlavním limitujícím faktorem PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ Zuzana Kauerová 2005/2006 OBSAH Úvod do struktury atomu Historie uspořádání prvků Mendělejev Periodická tabulka prvků 4.1 Struktura tabulky 4.1.1 Periody 4.1.2 Skupiny 4.2 Informace v tabulce 4.2.1 Oxidační stavy prvků 4.2.2 Periodická závislost velikosti atomů na protonovém čísle 4.2.3 Elektronegativita 5 Zástupcem prvků alkalických zemin je hořčík. Oba kovy vedou elektrický proud a jsou důležitými prvky v živých organizmech. Významné jsou i jejich sloučeniny, např. chlorid sodný (kuchyňská sůl). Nejpoužívanější kovy na Zemi (železo, měď, hliník) Železo je nejpoužívanější kov. Vyrábí se z něho litina a ocel Search for videos, audio, pictures and other files Search file Pomocí AZ-kvízu si žáci upevní své znalosti z tematického celku anorganické chemie Vodík, alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Seznámí se s využitím, vlastnostmi a sloučeninami s-prvků a procvičí si je. Žáci se sami mohou přesvědčit, že se s chemií setkávají na každém kroku

Kovy alkalických zemin - Wikipedi

Cowan J.A., Inorganic Biochemistry, VCH Publishers 1993, Lippard S.J. ed, Progress in Inorganic Chemistry: Bioinorganic Chemistry, 38, 1990 Hořčík patří mezi kovy alkalických zemin, tvoří sloučeniny v oxidačním čísle +II. Na zemi je šestým nejhojnějším prvkem (2,76 %). Kovový hořčík se využívá jako konstrukční materiál v letectví 2) Vyjmenujte (slovně) prvky žíravých (alkalických) zemin. 3) Jaká chemická látka vznikne, když hodíme kousek sodíku do vody? 4) Jak se uchovává sodík a draslík? 5) K čemu se sodík používá? Prezentace aplikace PowerPoint 1) Vyjmenujte (slovně) alkalické kovy P3 - prvky - charakteristika skupiny - Dusík Obecné vlastnosti: = PENTELY - prvky V.A skupiny - patří sem: N, P, As, Sb, Bi - dusík je plyn, ostatní jsou pevné látky (za běžné teploty), dusík a fosfor jsou nekovy, arzen a antimon jsou polokovy a bismut je ko

prvky jsou rozděleny do skupin, radioaktivní prvky, vodík, alkalické kovy, kovy alkalických zemin, kovy, polokovy, nekovy a vzácné plyny. velikost tabulky A4 materiál lesklý laminovan kovy alkalických zemin - Střední průmyslová škola Hranice. download Stížnost . Komentáře . Transkript . kovy alkalických zemin - Střední průmyslová škola Hranice. apatit B B Tvrdý, šedý kov o značně vysoké teplotě tání, nejlehčí z řady kovů alkalických zemin se nazývá beryllium C C Měkký, lehký, stříbrolesklý kov, který mimořádně rychle reaguje s kyslíkem i vodou a jehož sloučeniny zbarvují nesvítivý plamen do modra se nazýv

Prvky II. A skupiny - Digitální učební materiály RV

Vápník a hliník bývají nahrazeny alkalickými kovy, železem, amoniem, prvky alkalických zemin, fosfor potom arzénem a podobně. Zdroje fosforu v odpadních vodách. Splaškové odpadní vody. Odpadní vody z prádelen prvky některých podskupin mají typické názvy: Ia - alkalické kovy IIa - kovy alkalických zemin IIIa - zeminy VIIa - halogeny VIa - chalkogeny VIII vzácné plyny někdy VIII. skup. zařazení vodíku nejednotné, pro jeho kovové vlastnosti buď do čela halogenů, nebo pro jeho silně elektropozitivní povahu do I. skupiny. Sloučeniny vodíku s alkalickými kovy a kovy alkalických zemin (např. hydrid sodný NaH, hydrid vápenatý CaH. 2) - jsou pevné látky s vysokou teplotou tání, v iontové krystalové struktuře mají hydridové aniony H- a při elektrolýze jejich tavenin se vodík vylučuje na anodě. Při reakci s vodou vzniká vodík s2 - prvky - Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Ca, Sr, Ba, Ra - kovy alkalických zemin obsahují 2 valenční elektrony → jádře jsou slabě poutány, proto jen snadno uvolňují a tvoří kationty: Ca - 2e- → Ca2+ jsou méně reaktivní, než alkalické kovy [1] atomový poloměr roste od Be → Ra ve svých sloučeninách mají vždy ox.

kovů alkalických zemin - Alkaline earth metal z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Nesmí být zaměňována s alkalickým kovem Průvodce po Anorganické chemii 1 - Alkalické kovy a kovy alkalických zemin: Václav Slovák: Rok: 2004: učební texty, skripta, výukové programy, příručky: The inexpensive tool for the determination of projected leaf area: Jiří Kalina, Václav Slovák: Rok: 2004, Ekológia (Bratislava) článek v odborném periodik Alkalické kovy x kovy alkalických zemin - cvičení Rozdíly mezi alkalickými kovy a kovy alkalických zemin jsou vděčným tématem anorganické chemie. V prezentaci se objevují rozdíly, které lze demonstrovat pomocí jednoduchého experimentu. Během prezentace se objevují jednoduchá cvičení k pochopení tématu

Alkalické kovy - Wikipedi

DUMY.CZ Materiál Kovy alkalických zemin

• alkalické kovy -m ají oxidační číslo +I • kovy alkalických zemin -m ají oxidační číslo +II • B, Al a lantanoidy -m ají oxidační číslo +III • F ve všech sloučeninách a ostatní halogeny v halogenidech (kromě fluoridů) - mají oxidační číslo-I • Součet všech oxidačních čísel v molekule je nula 1 Prezentace jsou optimalizovány pro rozlišení 1024x768 a 256 barev a otevírají se ve fullscreenovém módu. Pro procházení prezentace stránku po stránce je nejlepší použít pravou šipku na klávesnici. Beryllium, hořčík a kovy alkalických zemin - hydridy, karbidy, nitridy, oxidy, halo genid a, hydroxidy, soli oxokyselin.

Beryllium, hořčík a kovy alkalických zemin E-ChemBook

Průvodce po Anorganické chemii 1 - Alkalické kovy a kovy alkalických zemin: Václav Slovák: Year: 2004: učební texty, skripta, výukové programy, příručky: The inexpensive tool for the determination of projected leaf area: Jiří Kalina, Václav Slovák: Year: 2004, Ekológia (Bratislava) článek v odborném periodik Prezentace č. 11 Autor: Lenka Poláková alkalické kovy (I.A skupina) kovy alkalických zemin (II.A skupina -jen Ca, Sr, Ba, Ra) halogeny (VII.A skupina) vzácné plyny (VIII.A skupina) 10 3. Uspořádání prvků v PSP 11 3 alkalické kovy halogeny vzácné plyny lanthanoidy aktinoid

obecné kovy ušlechtilé kovy Prvky skupiny mědi Obecné vlastnosti prvků skupiny mědi: - Cu, Ag, Au - v orbitalu ns mají jeden elektron podobně jako alkalické kovy, na rozdíl od nich se ale na vazbách ve sloučeninách mohou podílet také (n-1)d orbitaly, proto mají tyto prvky vedle oxidačního čísla + I i oxidační čísla vyšš Připomínka: Dnes 6.4. končí termín odevzdání dotazníku 05-CH-Alkalické kovy. Do 14.4. pak máte dotazník na téma 06-Kovy alkalických zemin hledej na školním blogu v Př8. Opravy a doplnění: 03 - ušlechtilé kovy - au a ag. 04 - ušlechtilé kovy - cu. KVÍZ, OPRAVNÉ A DOPLŇUJÍCÍ DOTAZNÍKY JSOU OTEVŘENÉ DO 8.4.2020 DO 22 Chemie: Skupiny kovů - Kovy alkalických zemin (Hořčík a Vápník); Zkoušení jednotlivců 4./5. Biologie: Projekty pro dvojice - Medvědovité šelmy (N) a Ploutvonožci (?) (Š Studijní materiály, pomůcky, prezentace a mnoho dalšího ke studiu nejen na střední Alkalické kovy - Reakce sodíku a zákon, Henry Mosley, krátká a dlouhá periodická soustava prvků, Bohuslav Brauner, periody, skupiny, alkalické kovy, kovy alkalických zemin, chalkogeny, halogeny, vzácné plyny, triáda.

Alkalické kovy Brill Jiří Skialpinismus: Kovy alkalických zemin(2.A skupina) David Jaroslav Silniční motoristika Neodevzdáno Drmlová Pavlína Smyčcové nástroje Světová náboženství Fišer Martin SCC Semily Obojživelníci Grebeníčková Lenka Hudební skupina PVRIS Náboženství a světová náboženstv Kovy alkalických zemin - přečíst str. 59 v učebnici (tištěné nebo www.ucebnice-online.cz) Zápis učiva - viz příloha Kovy alkalických zemin (vybrat si alespoň jednu z křížovek ze zápisu a vypracovat do sešitu) Opakování - str. 60 - učebnice ústn Zatímco většina kovů tvoří arsenidy, pouze alkalické kovy a kovy alkalických zemin tvoří převážně iontové arsenidy. Struktura Na 3 As je složitá s neobvykle krátkými vzdálenostmi Na - Na 328-330 pm, které jsou kratší než v kovovém sodíku, což naznačuje, že ani u těchto elektropozitivních kovů nemůže být. alkalické kovy kovy alkalických zemin halogeny chalkogeny vzácné plyny tráda ţeleza triáda lehkých platinových kovů triáda těţkých platinových kovů -prezentace v ActivInspire, řešení úkolů význam Emila Votočka v rozvoji chemie a přípravě Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Anal. reakce základních anorg. iontů - 3 - Zn2+ - bílá sraženina Fe2+ - černá sraženina, postupně oxiduje a hydrolyzuje na hnědý hydroxid Fe3+ - černá sraženina, postupně hydrolyzuje na hnědý hydroxid Cr3+ - špinavě zelená sraženina hydroxid

 • Antikoncepce menstruace.
 • Nubijská koza.
 • Bezdomovec synonymum.
 • Anglický kokršpaněl štěnata prodej.
 • Šetřící výzva 2017.
 • Nejlevnější samolepky na auto.
 • Textový rámeček indesign.
 • Solfatan na plisen.
 • Jawa 50 linkování.
 • Luxor knihy.
 • Rozdíl mezi 3d a 4d ultrazvukem.
 • Hostesky golf.
 • Octoprint prusa.
 • Matfyz zkušenosti.
 • Koenigsegg jesko.
 • Rolls royce cullinan configurator.
 • Černý kocour počet stran.
 • Binarni opce mimo eu.
 • Sam worthington imdb.
 • Make a meme.
 • Primark drážďany slevy 2019.
 • Špatné hojení rány.
 • Pansky prsten platina.
 • Světla fomei.
 • Fotosoutěž miminek 2017.
 • Roland garros 2018 tickets.
 • Procenta vzorce.
 • Vykup blokovanych iphonu.
 • Youtube drevo.
 • Linkin park tričko levně.
 • Nejlepší péče o oční okolí.
 • Kupní smlouva auto jednoduchá 2018.
 • Limo bar eco recenze.
 • Jak zbohatnout na burze.
 • Cannadent na afty.
 • Et disku.
 • Gravitační nůž replika.
 • Emigrace v roce 1939.
 • Citaty detsky smich.
 • 11. září stream.
 • 8 dpo bolest podbrisku.