Home

Starověké athény video

Co je dominanta archaického období Řecka? Jak vznikla první demokracie? Z čeho se vyráběly první mince? Žádný strach na vše máme odpověď. 00:39 Co je polis.. Athény jsou starověké město, na každém kroku narazíte na historickou památku. Nabízejí však mnohem více. Poradíme vám, co vidět a co musíte ochutnat ATHÉNY - pol- Attika. - rozvoj řemesel a obchodu . Zpátky mimo téma - Starověké Řecko Sparta-Athény . Starověké Řecko: Příběh divadla (TV seriál). Třídílná mini série Starověké Řecko: Příběh divadla z pera klasika dr. Michaela Scotta se zaměřuje na starověké Atény a výjimečný vzestup tohoto.. 16. Athény - Řecko

Archaické a klasické Řecko Stručné Dějiny Evropy [ 750

Poznávací zájezd Řecko - Starověké Památky - Velmi

Co vidět v Athénách Krazom

 1. Rané demokracie mimo Athény. Zatímco demokracie dosáhla nejpokročilejšího stádia vývoje v Athénách, nejstarší demokratické instituce byly založeny ve Spartě, známém soupeři Athén, v 5. století před naším letopočtem. Archaická spartská ústava rozdělovala moc mezi dva krále, radu starších a sněm
 2. Starověké říše. Video není k dispozici 9 hlasů Sdílet Facebook Twitter E-mail. Odkaz. Předchozí díl. Všechny díly 6. Následující díl. Řečtí spisovatelé položili základy evroé literatury, významní filozofové měnili naše myšlení a velcí vládci dobyli celý tehdy známý svět..
 3. 3000 př.n.l. - 476 n.l. překrývá se s dobou bronzovou a železnou na konci 4. tis. př. n.l. vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center - Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, které obě ústí do Perského zálivu) a Egypta (v údolí Nilu) = tzv. kolébky civilizace Úvod ke starověku období

Přehled dílů. 1. Starověká Čína - 1. část 2. Starověká Čína - 2. část 3. Starověké Řecko - 1. část 4. Starověké Řecko - 2. čás Starověké Athény Author: Helmut Harzer Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Tereza Bížová Created Date: 2/17/2009 10:41:15 AM Document presentation format: Předvádění na. Místo, kde proběhl mytologický souboj Athény s Poseidonem o patronát nad městem. V neposlední řadě se vám z Akropole otevře úžasný výhled na celé město i na Egejské moře s přístavem Pireus. Věděli jste, že starověké chrámy byly původně pestrobarevně vyzdobeny? 2. Nefalšovaná kolébka demokraci

Starověké athény video - athény, řecky αθήνα [aˈθina], v

Starověké civilizace Menu Úvod; Fotoalbum; Perská říše; Řecko; Římská říše; Egypt; Časté zdroje referátů; Indie a Čína; Doporučené knihy; Starověká mezopotámie Úvod » Řecko » Athény za Perikla. Athény za Perikla. 25. 4. 2008. Toto období mezi léty 446 až 431 př.nl. je nazýváno jako patnáct mírových let.. -rozdělení Athény dle bydliště, ne dle majetku!-oblasti: vnitrozemské, přímořské, městské - každých 10-jednotlivé oblasti tvořily trittye (třetiny) - celkem bylo 30 třetin-spojení 3 třetin - vzniká fýle-celkem tedy 10 fýl-každá fýle měla své vojsko-fýle se dále dělila na démy (démos = lid Starověké umění (47/52) · 7:17 TICE ART 1010: Nejsilnější z nich, Athény a Sparta, spolu často soupeřily o moc. Ale když r. 480 př. n. l. přišla invaze Peršanů, dokázali své síly spojit a perská vojska porazit. Ještě předtím však Peršané stihli Athény vypálit a Athéňané museli mnoho budov postavit znovu

Navzdory tomu Athény v dobách císařství, hlavně ve 2. stol. po Kr., nabyly opět své někdejší nádhery. Ozdobeny byly, díky velkorysým darům svých ctitelů, především Hadriánových, ale i soukromých osob, jako byl na př. Hérodés Atticus, mnoha památníky a chrámy, a dostalo se jim i vodovodu A přesto mají Athény jasný turistický tahák, kterým je bezpochyby Akropolis, kam vedou první kroky téměř všech návštěvníků města. Po skoro dvouhodinové prohlídce tohoto posvátného pahorku se většinou všichni dále vydávají prozkoumat naleziště starověké agory, která se nachází přímo pod akropolským kopcem Pomohly však jen Athény a Eritrea (pomoc nevydatná). A tak Peršané maloasijské Řeky porazili a Milét byl v roce 494 před Kristem dobyt, vypleněn a jeho obyvatelé prodáni do otroctví. Toto povstání se stalo záminkou pro počátek řecko - perských válek. Šlo o to, kdo bude pánem Evropy Starověké Athény byly kolébkou demokracie a divadla. A tyto dvě inovace pomohly k rozmachu Athén a vzájemně se ovlivňovaly. Divadelní hry řešily zásadní společenská témata a poukazovaly na nešvary doby Britský dokumentární seriál (2013) Sdílet reklama . Aktuální témata Starověké Athény Naprostou nutností je návštěva Akropole s ikonickým Parthenonem a s kamennými dívkami (karyatidami) podpírajícími střechu chrámu Erechtheion hned vedle. Moderní rozsáhlé Muzeum Akropole se nachází hned pod nimi a krásně chrání památky přímo na místě, takže zůstávají ve svém kontextu. Seznámení se starověkým Řeckem by mělo dále zahrnovat.

Athény a Sparta Učební text V Athénách se za doby Solóna začal rodit systém zvaný demokracie (z řeckého vláda lidu). Teprve po Kleisthénových reformách se stal lidový sněm skutečnou nejvyšší mocí v athénském státě. Kdo jiného ovládá násilím, ten se nemůže cítit bezpečně. Proto se Sparťané plně věnoval Athény, řecky Αθήνα [aˈθina], v moderní řečtině Afína, hlavní město dnešního Řecka, byly osídleny již v neolitu a někdy kolem roku 1600 př. n. l. vznikla na pozdější Akropoli krétská osada s palácem. Od 6. do 3. století př. n. l. byly Athény nejvýznamnějším z řeckých městských států a centrem řecké politiky, obchodu, umění a řecké filozofie

DUMY.CZ Materiál Starověké Athény

Starověké umění (22/52) · 5:22 Parthenon: Vlys s motivem panathénajského průvodu Pás reliéfů pod stropem, který zdobil vnitřní část vchodu do chrámu, zachycuje průvod občanů Athén při slavnostech Panathenáje. [438-432 př. n. l., mramor, umístění: British muzeum, Londýn] Starověký Řím (latinsky Rōma) byla starověká civilizace vzešlá z města Říma, založeného na Apeninském poloostrově dle legendy pravděpodobně roku 753 př. n. l. Remem, jež expandovala do značné části antického světa a přetrvala až do 5. resp. 6. století n. l. Forma vlády Říma se v průběhu staletí proměnila nejprve z království na republiku a nakonec v. O Řecku víme vše - nejhezčí video ze všech koutů Řecka ve videogalerii na recko.nam

Starověké Řecko, případně Antické Řecko, je označení pro období řeckých dějin ve starověku.Období dějin začíná v 2. tis. př.n.l. V širším pojetí zahrnuje dobu od příchodu řeckých kmenů do egejské oblasti v 2. tisíciletí př. n. l. až po dobu nadvlády římské říše a formování říše byzantské (4.-6. století n. l.) Athény v době Periklově. 1. V druhé polovině 5.století př.n.l. byl nevýznamnější státníkem v Athénách Perikles. 2. Perikles dbal na stavební rozvoj Athén. Vybudovalo se mohutné opevnění, nový přístav a hradby, které chránily cestu spojující Athény s oběma jejich přístavy (válečný, obchodní). 3 Veřejná správa - Athény (starověký řecký stát) Ústavní právo - Athény (starověký řecký stát) Každodenní život - starověké Řecko. Polis * 5.-4. stol. př. Kr. Tragédie. Řecké antické drama

Athény (Starověké řecké městské státy

 1. Athény. Athény, nalákají na své památky dokládající víc než 3000 let existence tohohle města, především milovníky starověké historie.Hlavním lákadlem je bezesporu proslulý pahorek Akropolis zapsaný na seznamu UNESCO se svými věhlasnými budovami v Athény jsou hlavním městem Řecka a samy mají něco málo přes 3 miliony obyvatel
 2. Starověké Řecko. Zhruba od roku 500 před naším letopočtem zažívala tato hornatá země rozvoj v umění, filozofii a válčení. Její dva největší městské státy byly Athény - námořní velmoc, kde vzkvétala demokracie, umění, drama a filozofie - a Sparta - přísná vojenská společnost známa pro svoji obdivuhodnou.
 3. Dějepis - Videokazety a DVD D79-video Starověké Řecko I.,II. (2 x DVD) Cena: 970.00 Kč cyklus Nejznámější památky evroých dějin Athény, Delfy, Olympia, Thermopyly, Epidauro
 4. Athény patřily k nejvýznamnějším městským státům v období mezi 6. až 3 stol. př. n. l. Byly hlavním centrem řecké politiky, obchodu, umění a filozofie. Periklovy Athény Na pomyslný vrchol se pak Athény dostaly za vlády úspěšného politika Perikla (500-429 př. n. l.)
 5. Starověké dějiny Athén tedy končí někdy v VI. století po Kristu. Pohanské náboženství je definitivně zapomenuto. V době středověku došlo k velkému hospodářskému rozkvětu Athén, kulturní funkci přebrala Konstantinopol. V 6. století byly Athény dobyty Slovany, kteří však pokračovali dále na poloostrov Peloponés
 6. 9) Athény. Athény jsou kolébkou západní civilizace. Starověké město Athény je považováno nejen za kolébku, ale i za město filozofie a kritického myšlení. Nejstarší lidské osídlení tohoto města se datuje od 11 000 do 7 000 let př.n.l. 10) Argo
 7. Pokud bychom chtěli najít evroou kulturu, která by z hlediska archeoastronautiky mohla být nejvýznamnější, nejspíš to asi bude starověké Řecko. Jak se snažím v tomto článku dokázat, i tato kultura se hemží záhadami na každém kroku

16. Athény - Řecko Athény jsou obydleny od roku 1400 př.n.l. Jsou kolébkou západní civilizace a místem, kde se zrodila demokracie. Je možné zde obdivovat zachovalé původní starořecké památky, památky na dobu římského impéria, byzantské svatyně a stejně tak zde můžete sledovat vývoj moderní řecké architektury Athény, Sparta nebo Théby, se celé Řecko oslabilo a už nebylo tak silné, jako bylo dříve v bojích proti Persií.Řecko - perské války__1. část Zatímco však Řekové bojovali mezi sebou, na sever od nich začal vznikat nový.. BITVA U MARATHÓNU. KDYŽ SI CHTĚL PERSKÝ KRÁL DÁREIOS roku 490 před naším letopočtem poprvé podrobit Řecko, střetla se jeho vojska s řeckými v rozhodující bitvě u Marathónu.. Peršané měli sice velkou početní převahu, ale Řekové byli zato srdnatější a lépe vyzbrojeni Compre online Starověké řecké městské státy: Sparta, Korint, Théby, Délos, Paestum, Delfy, Starověké Athény, Efez, Abdéra, Milét, Polis, Chalkedon. Dějepis 6. třídy Prezentace - Časová osa, druhy historických dokumentů (hmotné/ písemné), pomocné vědy historické. Pro stažení dokumentu klikněte na odkaz a zvolte možnost uložit

Athény a okolí dovolená 2020, Řecko - zájezdy od 300 CK

Athény - Ve starověké Olympii byl zapálen oheň pro olympijské hry v Londýně. Odstartovala tak štafeta s pochodní, která 27. července vyvrcholí zažehnutím ohně na Olympijském stadionu v britské metropoli při zahajovacím ceremoniálu Každá žena má vlastnosti, které jsi spojují s archetypem konkrétní starověké bohyně. Zkuste se najít a pochopit své protichůdné povahové rysy, a lépe tak porozumět sama sobě. Římané i Řekové uctívali spoustu bohyň, byly pro ně mocné a inspirující. Každá v sobě nesla soubor jedinečných vlastností, které z nich udělaly charismatické bytosti Athény byly pozadu za ostatními řeckými kmeny v poezii, ale jejich význam je ve vývoji řecké poezie a stvoření dramatu, komedie a tragédie. Komedii a tragédii stvořili především Attičané (attická komedie a attická tragédie). Hry podporovali panovníci, protože přispívali ke vzdělávání občanů

Speusippos – Wikipedie

Starověké Atény - Dějepis

Athénská demokracie, vznik demokracie Athény - město boh

DĚJEPIS - ROČNÍK: 6.-7.- 8.-9.Hodnocení. Zápisy budou postupně upravovány (formát, odkazy, obrázky,) => F5! Texty psané kurzívou neopisujte!. Zajímavosti (videa na YouTube.com, nové objevy,) posílejte na e-mail: nas-dejacek@seznam.cz (do předmětu uvádějte třídu, příjmení a jméno, odkaz, koho nebo čeho se věc týká). ). Nejlepší odkazy budou na to K vybranému úseku není k dispozici žádné video. Starověké sporty a důležitost vítězství které byly uděleny jako ceny při panathénských hrách pořádaných v Aténách na počest bohyně Athény. Tyto amfory původně obsahovaly drahocenný olej z Attiky. Jedna z těchto váz má na jedné straně vyobrazení bohyně a. Dnes na ČT2 ve 20.00 hod.-Starověké říše-Řecko - shlédla jsem už Řím, ale velmi mě tento díl zklamal, jednalo se pouze o historii císařství prakticky od Césarovy vraždy po smrt Nerona, ohromná zkratka

Starověké říše: Řekové — Česká televiz

DĚJEPIS - 6. B Milí žáci, děkuji za poslané dubnové referáty ke kontrole. Chválím za dobrou práci! Ostatní také prosím, aby vypracované úkoly i příběhy z dějin starověkého Řecka poslali na školní e-mai Starověké Řecko tvořilo asi 200 malých tzv. městských států, řecky se jim říkalo polis. Tyto státy spojoval stejný jazyk, zvyky a víra v bohy sídlící na Olympu. Nejvlivnějšími městskými státy byly Sparta a Athény. Řekové pěstovali víno a olivy, chovali ovce a kozy, stavěli si domy, vyráběli železné nástroje Starověké Athény měly asi 250-300 tisíc obvyvatel, toho asi 50 000 lídí - byli svobodní muži starší 21 let, kteří byli plnohodnotní Athénští občané a tudíž měli právo scházet se v Ecclesii - tedy ve shromáždění všech občanů, které se scházelo na fóru každý týden.Prakticky nikdy se nesešli všichni, ale dlouhodobá ustálená účast se pohybovala kolem. Každoročně navštíví athénskou Akropoli miliony lidí, aby si prohlédli Parthenon, chrám bohyně moudrosti Athény. Od léta 2019, kdy byla otevřena nová expozice v Muzeu Akropole, se návštěvníci mohou dozvědět ještě více o životě starých Řeků

1.3. Starověk Zápisy do dějepis

Starověké památky Řecka 3 - Peloponés - Řecko - Polopenze - Praha - 23.09.20 - 30.09.20. Zavřít video 777 755 714 nubis@nubis.c Navíc přivedla starověké Athény k totálnímu kolapsu. Myslíme snad tu starořímskou demokracii římského senátu? Tak to asi těžko, protože ta dělila společnost na patricie, plebejce a otroky. Tedy 3 kasty lidí, z nichž jedni si byli rovní Video (2) Zprávy z Doněcka (25

3. Athény rostly - * Akropolis, Parthenón, hradby. 4. Spory mezi Athénami a Spartou vyvrcholily tzv. peloponés.válkou = 30 let trvající občanská válka: Sparta se spojila s Peršany a Athény porazila. 5. Kolem r 350 př.n.l. celé Řecko ovládnuto Makedonií. Následující videa . nejsou povinn Dě - opakování Sparta a Athény, dále projít a zapsat si Řecko-Perské války (uč. 71-72), poté Athény po Řecko-Perských válkách a Sparta vs. Athény (uč. 73-74) Fy- pan učitel bude s žáky komunikovat prostřednictvím školních emailů (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít. (24) Athény — město mnoha bohů K vybranému úseku není k dispozici žádné video. Omlouváme se, při načítání videa došlo k chybě Athény za Perikla / Nenašel jsem tu co jsem hledal, ale něco tu je. nwm.com: tohle není tak dobrá stránka snažím se naučit pár věcí co mám za úkol a ani jedna věc tu není jedina vě co jsem se naučil je to že Sam rád kaká X Lindos turisticky proslul díky středověké johanitské pevnosti a starověké akropoli s chrámem Athény Lindské, jež se tyčí nad vesnicí. Tato přirozená bašta byla postupně opevňována starověkými Řeky, Římany, Byzantinci, Johanity a osmanskými Turky

Starověké Athény jsou známy jako kolébka moderní demokracie. Neznámá je však dluhová krize, která tento městský stát postihla kolem roku 600 př.n.l. Ekonomická krize donutila mnohé obyvatele Athén půjčovat si obilí od sousedů Řecko - perské války__1. část Ale Persie se připravovala na novou válku, kde se chtěla Athénám pomstít. Roku 485 př. N. l. nastoupil v Persii na trůn, po králi Dareiovi, jeho syn Xerxés. Ten se na nové tažení začal důkladně připravovat a shromažďovat největší armádu jaká do té doby kdy byla. Ani Athény nezaháleli Pro starověké Řeky byl olivový strom také považován za symbol míru, moudrosti, plodnosti a vítězství a traduje se, že to byl dar Athény, řecké bohyně moudrosti. Místní ekonomika ostrova bude trpět celá léta následkem zničení těchto desítky let starých olivovníků Starověké památky Řecka 3 - Peloponés - Řecko - Polopenze - - - 09.05.20 - 19.05.20. Zavřít video 777 755 714 nubis@nubis.cz. Zájezdy - české CK. Last Minute. Včasný nákup. Německé CK. Akce a slevy. Další informace. Hledání zájezdu. Číslo zájezdu: Zajímavé stránky

V pondělí v 11:00 máme video hodinu - uděláme společné opakování a na základě toho, pak zadám test v Alfovi (další dny). Budeme nejdřív řešit, jaké máte problémy a pak proletíme pár cvičení. na on-line hodiny si vždy připrav UČEBNICI + PRACOVNÍ SEŠIT + ŠKOLNÍ SEŠIT + PSACÍ POTŘEBY ; D. doplnit zápis Athény. Přidávám první video ze sekce pokroky. Můj cíl je, aby každý žák mohl shlédnout své chyby a zároveň pokroky v dalších záznamech. V tomto případě jde o dva žáky, kteří začali šermovat v druhé polovině roku 2017, myslím, že v průběhu září nebo října STAROVĚKÉ ŘECKO ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY 1. Přečtěte si text v učebnici str. 98-99. Do sešitu zapište: D) OBDOBÍ KLASICKÉ 500 př. n. l. -338 př. n. l. rozkvět řemesel a obchodu doba, kdy proti sobě bojují městské státy období řecko-perských válek 2

ŘECKO A KORFU, MOŘE A STAROVĚKÉ PAMÁTKY HOTEL 2020

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka. příspěvková organizace města Kyjova. Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín. IČO: 4884774 1. denOdlet z Prahy do Soluně , dle časových možností krátká prohlídka města, ubytování.2. denPokračujeme kolem impozantních štítů pohoří Olymp, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus - výjezd na vyhlídku, zastávka v údolí Tembi, kde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna a navštívíme komplex jedinečných.

Přehled dílů — Kompas času — Česká televiz

Egypt, náhorní plošina v Gíze, Velká Sfinga. Staří Egypťané ji nazývali Shesep anch (fonetický přepis, jinde označovaná jako Shepes anch; pozn. překl.), neboli Živý obraz a považovali ji za ochránkyni tajemství bohů. V listopadu 1996 pod ní archeologové našli podzemní tunel, který vede vertikálně dolů. Vstup do něj byl chráněn světelným polem neznámého. 1. část (Vítězství u Marathonu):Perská říše, založená v šestém století před naším letopočtem, ovládala Střední východ. V roce 499 před Kristem se vzbouřil Milét, řecké město v Anatolii, které bylo pod perskou kontrolou. Povstání se rozšířilo i d

Padl tu jako hrdina v srpnu 480 př. n. l., kdy Řekové podlehli perské přesile, a zpráva Lakedaimonským neboli Spartským patří k nejznámějším citátům antiky. Thermophylai znamená horká brána a původně starověké lázně s teplými sirnými prameny fungují nedaleko památníku kousek od dálnice z Lamie na Athény dodnes Starověké město se ocitlo na vrcholu v 5. století před Kristem, kdy Periklés nechal vztyčit řadu krásných nových staveb a některé chrámy na Akropoli. Dnešní Athény jsou sídlem prezidenta, vlády a také rezidencí hlavy ortodoxní řecké církve. Velkou roli hraje námořní přístav Pireus a od roku 2000 nové letiště Athény byly pojmenovány po starověké bohyni moudrosti Athéně, která zde vyhrala svou při s bohem Poseidónem. Dnes zde můžete navštívit 140 divadel - což je více než v Londýně . Hustota osídlení Athén je velmi vysoká, čtvrť Kipseli na severu Athén je po Hong-Kongu nejhustěji osídlené území na světě Starověké Řecko - Athény Prezentace obsahující základní informace o historii městského státu Athény. Na 7 snímcích pr prezentace (video, zvukový záznam, animace, powerpointová prezentace,) tp test, písemky ml metodický list (prezentace s řešením, návod a řešení, Městské státy - Athény a Sparta - přečíst uč. str. 68-70 a udělat do ŠKOLNÍHO SEŠITU výpisky (řiďte se tím, co je v učebnici tučně) Řecko-perské války - uč. str. 71, 72 - přečíst a do ŠS vypsa

Video: Starověké báje a pověst . Monumentální opevněné hrady (paláce)Tzv. Kykloé hrady: Mykény, Tiryns, Athény, Sparta, Argu.. Pro starověké malířství jsou příznačné nástěnné malby, malba na keramiku, fresky na zdi hrobek zemřelých a mozaiky. Použitá literatura: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993. Athény mají dlouholetou tradici ve sportu a sportovních akcích, slouží jako domov nejdůležitějších klubů v řeckém sportu a nabízejí velké množství sportovních zařízení. Město bylo také hostitelem sportovních akcí mezinárodního významu. Athény uspořádaly letní olympijské hry dvakrát, v letech 1896 a 2004 Starověké athény video. Zázvor recepty nachlazení. Svátek david. Yamaha tt 600 r bazar. O2tv czhttps www seznam cz. Ekumenická bible online. Plemenný býk wikipedia. Caste pohyby plodu. Tanec s draky ebook. Legální hudba ke stažení zdarma. Bejgly. Gumové popruhy. Ceny potravin v roce 1968. Carcinoma latina. Antivirotika a alkohol Řecký ostrov Rhodos má snad vše, co od místa pro letní dovolenou očekáváme: Vyhlášené pláže, čisté moře, teplé počasí od května do října i historické památky. Tady je 7 tipů na místa, která by bylo škoda minout

Starověké Athény - RV

Athény - hlavní město Řecka. Do dáli se rozprostírá metropole o rozloze 452 km, obklopena skalnatými horami. Žije zde asi třetina všech obyvatel Řecka, tedy 3 178 000 lidí. Řecká mytologie označuje za zakladatele Athén a jejich prvního krále Kekropse Řecká hudební historie. Řecká hudební historie sahá daleko do starověkého Řecka, protože hudba byla hlavní součástí starořeckého divadla.Pozdější vlivy z římské říše, východní Evropy a Byzantské říše změnily formu a styl řecké hudby. V 19. století operní skladatelé jako Nikolaos Mantzaros (1795-1872), Spyridon Xyndas (1812-1896) a Spyridon Samaras. Každá epocha rozvíjí svůj vlastní vztah ke svobodě. Kromě toho si každá epocha představuje své vlastní Řecko, poněvadž právě starověké Athény ustavily jako první - na agoře, tj. na veřejném náměstí - náš vztah ke svobodě, či spíše náš konfliktní vztah se svobodou Na základě dlouhodobého archeologického výzkumu v lokalitě starověké řecké věštírny v Delfách, bylo před nedávnou dobou zveřejněno video s 3D rekonstrukcí athénské pokladnice, která před dvěma a půl tisíci lety stávala nedaleko jedné z nejuctívanějších svatyní starověkého Řecka Starověký řecký místopis: Starověká řecká sídla, Epirus, Korint, Théby, Pergamon, Délos, Rhodos, Paestum, Delfy, Pomorie, Starověké Athény [Zdroj.

Starověké řecko stock fotografie, royalty free Starověké

Vysvětli rozdíl mezi městskými státy Athény a Sparta. 2) Napiš si do sešitu nadpis, datum a přečti si příslušné strany v učebnici a zapiš si poznámky do sešitu. 3) Pro lepší pochopení se podívej na toto video V roce 499 před Kristem se vzbouřil Milét, řecké město v Anatolii, které bylo pod perskou kontrolou. Povstání se rozšířilo i do okolních měst. Vzbouřenci žádali pomoc nezávislých Řeků, ti ale nebyli jednotní. Dvě města, Athény a Eretria, jim pomohla obsadit Sardy, jedno z perských hlavních měst ATHÉNY - byly založeny dříve než Sparta, jejich obyvatelé kladli důraz nejen na vojenskou službu, ale také na vzdělání a umění (Odkaz na video nezadávám, neboť někdy nejde zkopírovat.) Příští týden si připomeneme v jakých jednotkách se čas měří. STAROVĚKÉ ŘECKO OBRÁZKY.pptx (341,88 kB) Do 12.4.2020. Poradilo by si starověké Řecko s problémy dnešní společnosti? Současnou Evropu a antický stát propojuje hra britské dramatičky Moiry Buffiniové Vítejte v Thébách. Činohra Národního divadla v Praze ji uvádí jako poslední novinku této sezony

Hephaestův chrám | Athény

10 důvodů, proč navštívit Athény: poznejte slávu starověku

19.10.2020 - Explore Valerie Tůmová's board ŘECKO / GREECE, followed by 313 people on Pinterest. See more ideas about řecko, řecké ostrovy, bungee jumping tento týden otevřeme nové téma a to je Starověké Řecko. V následujícím odkazu naleznete několik otázek týkajících se geografie Řecka. Budete pracovat s mapou v učebnici na str. 81. Nemusíte posílat zpět. Starověké Řecko- úvod. Starověké Řecko- pro dobrovolníky. Užijte si Velikonoce=) S pozdravem B.G Epirus (čti: Ipiros) je krajem vody. Čisté, životodárné a jiskřivé. O váš obdiv tu s mořem soupeří jezera a řeky. Ta nejvýznamnější z nich, řeka života a smrti, nese už tisíce let jméno Acheron.Tok Acherontu se několikrát stáčí po své délce a kvůli neprostupným horám není možné prozkoumat ho celý najednou. Dlouho si uchovával své tajemství Starověké Řecko - prezentace Zápis: Starověké Řecko, Minojská Kréta, Mykénské Řecko do str. 9 včetně (Odkaz na video nezadávám, neboť někdy nejde zkopírovat.) Starověké Řecko (v příloze dějepis do 20.3.) Athény str. 29-31 + zápis Sparta str. 32-34 + zápis Do 14.4.2020. Český jazyk 4. Zadáno: 5.4.2020.

Starověké civilizace - Řecko - Athény za Perikl

Z důvodu pobytu na školním lyžařském výcviku doplňuje p. uč. Trýska učivo za toto období: 6. třída Dějepis: Starověké Řecko - městské státy POLIS, svobodní (občané) a nesvobodní (otroci) - práva a povinnosti KOLONIZACE? zápis do sešitu = žlutý rámeček uč. str. 67. Athény - původ, poloha, vláda úředníků (Drakón, Solón, Kleisthenes, Perikles. V klubu procestujete starověké Řecko i Írán. 25.2.2012 . si skalní město Meteoru se skalními kláštery, proslavenou delfskou věštírnu boha Apollóna, starý Korint, Athény, Epidauros a jeho amfiteátr, zlaté Mykény, tvrz Tiryns; přístav Pireo, soutěsku Thermophyly či ostrovy Mykonos a Krétu. Video vidělo půl. Compre online Starověký řecký místopis: Starověká řecká sídla, Epirus, Korint, Théby, Pergamon, Délos, Rhodos, Paestum, Delfy, Pomorie, Starověké Athény, de Zdroj: Wikipedia na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços Tento historický atlas popisuje zlatý věk první evroé civilizace v 5. a 4. stol. př. n. l. Dozvíte se, jak vznikaly řecké městské státy, jak byly řízeny, jak fungovala demokracie, oligarchie nebo tyranida. Pochopíte příčiny i důsledky bojů a vzájemného soupeření Řeků od porážky Peršanů u Ma Řecko se stalo již v 2.tisíciletí př.n.l. kolébkou evroé civilizace. Z Řecka se antická civilizace rozšířila do Říma a odtud do celé Evropy. Dějiny starověkého Řecka je dodnes základní součástí klasického všeobecného vzdělání od základních škol všude v Evropě

Dějiny světa - Starověk - Klasické Řecko (Athény, Sparta

Hrabal - Starověké Řecko - mykénské, homérské, rané Ř. - Sparta - Athény, klasické Ř. a helenistický stát. Kraus - Starověký Řím - doba král., Římská rep., principát, dominát a Corpus iuris civilis. 30.9. Právní úprava rodiny (prez.max.12-13 min.) Laholová - vznik a zánik manželstv Toulky minulostí světa 2 - Zlatá éra dějin: starověké Řecko - Volný Zdeněk. V této knížce se budeme toulat především starověkým Řeckem, a tak navštívíme Mykény, Athény, Spartu, Delfy a další známá místa. Dozvíme se mnoho zajímavého o trójské válce, mykénském zlatě, řeckých bo.. Anglický jazyk AJ 6 - paní učitelka Hobelová: do sešitu English cvičení z učebnice 33/8c opsat všechna slovíčka lekce 3B do sešitu Vocabulary + naučit pracovní sešit str. 26 + na papír vytvořit podobnou křížovku na téma cestování (především slovní zásoba lekce 3A + 3B) AJ 6 - paní učitelka Kozlová: https://zsblatnice-aj-hv.webnode.cz 206 Kč Starověké Řecko - Temné dějiny - Callery Sean . Rok vydání: 2011 Počet stran: 64 Formát: vázaná Objevte temnou pravdu o starověkém Řecku, o civilizaci považované za kolébku demokracie. Tuto společnost tvořili z velké části otroci a vládli jí obávaní panovníci a tyrani

STAROVĚKÉ PAMÁTKY ŘECKA - Poznávací zájezdy - ŘeckoPPT - Starověké Řecko PowerPoint Presentation, free

Po dobu 6 let týmy archeologů pracovaly před brigádami stavitelů metra, aby chránily, shromažďovaly a registrovaly jedinečné archeologické nálezy: staré ulice, domy, hřbitovy, svatyně, slévárenské jámy, rohy, akvadukty, studny, cisterny, systémy drenáž a kanalizace - to vše otevírá nové perspektivy ve studiu. (Ancient Greece: The Greatest Show on Earth) Divadlo a demokracieStarověké Athény byly kolébkou demokracie a divadla. A tyto dvě inovace pomohly k rozmachu Athén a vzájemně se ovlivňovaly. Divadelní hry řešily zásadní společenská témata a poukazovaly na nešvary doby... Britský dokumentární seriál (2013 Starověké Řecko, chcete-li antické Řecko, je označení pro období řeckých dějin ve starověku. V širším pojetí zahrnuje dobu od příchodu řeckých kmenů do egejské oblasti v 2. tisíciletí př. n. l. až po dobu nadvlády římské říše a formování říše byzantské (4.-6. století n. l.) Osmdesátiletá tradice olympijského ohně pokračuje. V řecké Olympii zapálili pochodeň pro srpnové Hry v brazilském Riu de Janeiro. Jako první člen štafety, která oheň donese až na stadion Maracaná, byl vyvolen Eleftherios Petrunias, úřadující mistr světa ve sportovní gymnastice

 • Čistý trestní rejstřík.
 • Astronauti.
 • Zubní instrumentářka volná místa.
 • Apple computer.
 • 365 šťastných dní pozitivní myšlenka na každý den.
 • Alternativní komunikace pomůcky.
 • Vtipné přání k narozeninám gif.
 • Pletené čepice návody zdarma.
 • Zákonné licence autorské právo.
 • Gopro 7 recenze.
 • Google kreslení.
 • Slova začínající na b.
 • Volráb cyklosport.
 • Odpor čidla abs octavia.
 • Kylni pas pro miminko.
 • Fasádní obklad.
 • Tehotensky test jedna palicka.
 • Špatně padnoucí sako.
 • Potápěčská škola.
 • Brankarsky hokejovy dres.
 • Loď v láhvi stavebnice.
 • Hericium roztrousena skleroza.
 • Komplikace sak.
 • Astronomická ročenka 2019.
 • Neiontové povrchově aktivní látky.
 • Lyže fischer.
 • Pedagogicko psychologická poradna pribram.
 • Hod kladivem rekord.
 • Dratene konferenční stolky.
 • Nokia 3310 nabíječka.
 • Indiánky knihy.
 • Bordura metraz.
 • Aviation photography.
 • Diagram komponent.
 • Ben 10 hodinky.
 • Terminator t1000.
 • Živě z iss.
 • Izajáš 52.
 • Dřevěné ploty obi.
 • Levne lino do koupelny.
 • Matera itálie.