Home

Práškový hasicí přístroj se používá k hašení:

Práškový hasicí přístroj je vhodný pro požáry třídy A, B a C. Může být použit proti požárům, kde jsou pevné látky, kapaliny a plyny. Práškový hasicí přístroj: Třída požáru A, B, C Neměly by se však používat k hašení tam, kde je elektřina. 4. Sněhov. Hasicí přístroj (hovorově hasičák nebo minimax) je jedním z věcných prostředků požární ochrany.Slouží především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje.. Konkrétně se dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) jedná o vyhrazený druh. Sněhový hasicí přístroj (CO 2) používá při hašení oxid uhličitý, proto je potřeba dbát při hašení na vlastní bezpečí. Při ústí hadice je teplota kolem -30˚C, takže může lehce dojít k omrzlinám. Hasit můžete vycházejícím sněhem, ale také se zbytkovým plynem, který v přístroje uniká po odstříkání sněhu

Hasicí přístroj. Jaké jsou druhy a který v jaké situaci ..

Práškové hasící přístroje jsou vhodné k hašení el. zařízení pod napětím, tekutých plynů (propan-butan), tekutých hořlavin (barvy, ředidla, benzíny, oleje, tuky), knihoven, archivů, muzeí.. nesmí se používat k hašení látek jemně rozptýlitelných ve vzduchu (prachu, mouky atd.) jejich hasivost je různá Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné Nehodí se naopak k hašení dřeva, uhlí a textilu. Zdraví nebezpečné je použít práškový hasicí přístroj na lehké a hořlavé alkalické kovy. Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte

Hasicí přístroj - Wikipedi

V hašení pokračujte — samozřejmě pokud se nevystavíte nebezpečí —, ale dělejte to z takového místa, odkud budete mít možnost dostat se k východu. Jestliže však máte pochybnosti, že máte správný hasicí přístroj, nebo jestliže se obáváte, že oheň je už příliš velký, rychle odejděte a zavolejte hasiče Práškový hasicí přístroj. Práškový hasicí přístroj v sobě obsahuje jemný prášek. Ten má buď speciální, nebo univerzální složení hasiva k eliminaci nežádoucího požáru. Práškový hasicí přístroj se používá nejčastěji u požárů spojených s elektrickými přístroji, protože nevede elektřinu Sněhový hasicí přístroj S2. Tento hasicí přístroj nachází uplatnění v oblasti průmyslu, je vhodný pro hašení vybavení laboratoří, elektropřístrojů a různých rozvoden. Je ideální zejména pro hašení zařízení pod napětím a v oblastech, kde by na požářišti neměly zůstat zbytky hasební látky Nejžádanější hasicí přístroj pro rodinné domky je práškový přístroj s náplní 6 kg typ P6Th o hasicích schopnostech 34A, 233B, C. Pro představu, hasicí schopnost 233B znamená uhasit v kruhové vaně celkem 233 litrů směsi hořlavé kapaliny 1. třídy nebezpečnosti, což je o řád více než je požadováno vyhláškou Práškový hasicí přístroj. Jedná se o nejpoužívanější a nejuniverzálnější hasicí přístroj. - pracuje na principu dusivého efektu. Proto lépe než samotná voda hasí pevné látky, ale především se používá k hašení hořlavých kapalin. K hašení lze využít nejen sníh, ale i plyn, který z hubice uniká.

Které hasicí přístroje můžeme používat k hašení zařízení

Compass Hasicí přístroj práškový 6 kg ABC (34A) 01536. Hasicí přístroj práškový 6 kg ABC (34A) Jedná se o 6kg typ hasicího přístroje, použít se dá prakticky kdekoliv. Jeho nejčastější umístění je v rodinných domech, obchodech, továrnách, firmách, nákladn.. Práškový hasicí přístroj do auta 2 kg P2 ČE + REVIZE Ruční práškový hasicí přístroj s vyšší účiností, s obsahem 2kg hasiva Hasební schopnost 8A 55B C.Používá se především jako vybavení do osobních automo. Tento hasicí přístroj je vhodný k hašení požáru v počáteční fázi

Tento hasicí přístroj je vhodný k hašení požáru v počáteční fázi. Používá se především jako vybavení do osobních automobilů, najde si své využití také v domácnostech. Lze jej použít i k hašení elektrických zařízení pod napětím do 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m Heureka.cz vám poradí, jak vybírat . Vybírejte si podle parametrů a srovnávejte ceny z internetových obchodů na Heurece Hasicí přístroj práškový 6kg, 34A/183B/C + REVIZE Hasící přístroje jsou včetně záznamového protokolu (revize) a připravené pro kolaudaci. Ruční práškový hasicí přístroj s vyšší účiností, s obsahem 6kg hasiva. Hasební schopnost 34 A/183 B/C. Vhodný pro kolaudaci do nového rodinného domu Práškový hasicí přístroj vhodný k hašení požárů kapalin, plynů a pevných látek (napětí maximálně 1 000 V z minimální vzdálenosti 1 m). Vhodný do nákladních automobilů, domů, garáží, veřejných prostorů, průmyslu a energetiky. Hasicí přístroj nesmí být umístěn na přímém slunci. hasicí schopnost: 27A.

Hasicí přístroj práškový 6kg - 34A/183B/C Zřejmě nejžádanější typ hasicího přístroje, který se dá využít prakticky kdekoliv. Hodí se jako součást vybavení a prevence do domácností, kanceláří, obchod.. Hasicí přístroj do nákladního auta - 6kg Práškový hasicí přístroj s držákem a manometrem se hodí k hašení požáru v počáteční fázi. Vhodný pro nákladní automobily a jiné velkédopravní prostředky, obchod, průmysl, archívy, domácnost a všude kde nesmí dojít k poškození elektrických zařízení vodou nebo pěnou Hasicí přístroj na lithiové baterie 2 L - BEZ REVIZE. Tento hasicí sprej je vhodný k hašení požáru lithiových baterií v počáteční fázi.. Používá se především jako vybavení do osobních elektromobilů a vozů s hybridním pohonem.Najde si své uplatnění i v průmyslových areálech a výrobnách, ale také v domácnostech, zkrátka všude tam, kde se nachází zdroj. Používá se k hašení pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím (papír, textil, sláma, dřevo, uhlí apod.) Díky mrazuvzdornosti přístroje, je tento hasicí přístroj použitelný i ve venkovním prostředí v zimních měsicích

Hasicí přístroje a hydrantové systémy » Práškový hasicí

Práškové hasící přístroj

Tento hasicí přístroj je vhodný k hašení požáru v počáteční fázi.Používá se především jako vybavení do osobních automobilů nebo SUV, najde si své využití také v domácnostech.Lze jej použít i k hašení elektrických zařízení pod napětím do 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m Práškový hasicí přístroj je nevhodný na: hašení pevných hořlavých látek látky (typu dřeva, uhlí, textilií). Plamen je uhašen rychle, avšak látka žhne dál a může se znovu rozhořet. hašení hořlavých kovů. Opět může docházet ke vzniku nebezpečných plynů. hašení jemné mechaniky a elektroniky; Práškový.

Hasicí přístroj práškový 6kg s revizí | Hasicí přístroje

K čemu slouží hasicí přístroje . Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné Např. 13 A znamená, že se jedná o hasicí přístroj, který je vhodný pro hašení pevných látek, a je schopen uhasit požár, který odpovídá požáru dřevěné hranice dlouhé 1,3 m, široké 0,5 m a vysoké 0,56 m. Zkušební požár pro třídu B netvoří dřevěná hranice, ale nádoba s hořlavou kapalinou

Nejvhodnější hasicí přístroj pro rodinné domky vzhledem k vlastnostem a rozsahu použití je práškový hasicí přístroj s náplní 6 kg o hasicích schopnostech 34A, 233B, C. Další možnou variantou je pak kombinace rozmístění několika hasicích přístrojů méně výkonných, u nichž součet hasicí schopnosti dosáhne. d) další přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A na každých započatých 200 m 2 půdorysné plochy všech podlaží domu, přičemž se do této plochy nezapočítávají plochy bytů

Přenosný práškový hasicí přístroj 1 kg je, co se týče rozměrů, dostatečně malý, a proto dobře uskladnitelný. Tento hasicí přístroj je vhodný k hašení požáru v počáteční fázi. Používá se především jako vybavení do osobních automobilů, najde si své využití také v domácnostech.. Nejvhodnějším druhem je práškový hasicí přístroj s náplní 1kg nebo 2kg - např. PR1e používají se pro hašení pevných, kapalných i plynných hořlavých látek. Jejich hlavní předností je mrazuvzdornost. Další levnější variantou jsou tzv. hasicí spreje, které mají některé nevýhody. Spreje nepatří do kategorie. K hašení se využívá nejen sníh k ochlazení, ale především plyn, který vytlačuje z okolí hořícího předmětu kyslík. Tyto přístroje však mají malý dostřik, zasahující proto musí do bezprostřední blízkosti požáru. Halonový hasicí přístroj Hasivem jsou halonové plyny. Jedná se o nejúčinnější hasební látku Tento přenosný hasicí přístroj se hodí k hašení pevných organických látek jako je dřevo, papír, seno, sláma, textil atd. Písmena A, B, a C označují třídu požáru, pro kterou lze hasicí přístroj použít a číselné vyjádření označuje účinnost hasicího přístroje v této třídě požáru Další přístroj musí být v garáži, tam je předepsán pěnový nebo práškový, s hasicí schopností 183 B. Přístroj třídy B je určený k hašení požárů kapalin, takže by měl uhasit třeba i hořící benzin, olej či asfalt

Články - Hasiči radí: Jakým hasicím přístrojem co hasit

 1. Používá se při hašení hořlavých kapalin. Nehasit elektrická zařízení pod napětím! Práškový hasicí přístroj. Hasivem práškového hasicího přístroje je speciální jemný prášek, který je hnán plynem. Jedná se o poměrně velmi účinné hasivo, jehož velkou výhodou je nevodivost. Můžete jej používat i k.
 2. Mohu použít hasicí přístroj práškový na požár fritovacího oleje v kuchyni. Práškové hasicí přístroje a hasicí přístroje CO 2 se nesmějí používat k hašení požárů olejů v kuchyni. Na třídu požáru F se používá speciální pěnový hasicí přístroj, který máme v nabídce za cenu 1100 Kč a jedná se o 2kg.
 3. protirezavějící opatření už celý hasicí přístroj; použití jako pěnový nebo práškový přístroj; F-500 F-500 je přísada do vody pro hašení pro požáry třídy A a B. Přístroj se používá zejména na požáry pevných materiálů, plastů, pneumatik, baterií a fotovoltaických systémů
 4. Práškový hasicí přístroj 6kg, 34A/183BC - s revizí a dopravou v ceně 1,050.00 Kč 999.00 Kč Přidat do košíku Práškový hasicí přístroj - 2 Kg, P ReAl ST/EN3 - s revizí a dopravou v cen
 5. Není vhodný k hašení. pevných látek typu dřevo a uhlí, které po uhašení plamene dále žhnou, a hrozí opětovné rozhoření plamene; jemné mechaniky a elektroniky; Práškový hasicí přístroj se nesmí použít na hašení: lehkých hořlavých a alkalických kovů (hliník, hořčík, sodík, draslík

Do domácností doporučujeme použít práškový hasicí přístroj ABC je univerzální a dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je však jeho následné odstraňování. Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu Vodní hasicí přístroj V9Ti, Asi nejznámějším je vodní hasicí přístroj. Používá se výhradně k hašení pevných organických látek, jako dřevo, sláma, papír, textil a jiné. Naopak se vodní hasicí přístroj nesmí používat pro hašení elektrických zařízení po 1 082,- K

Hasicí přístroje

Hasicí přístroje - typy a jejich použití - PEVI, s

Pro hašení požárů a jejich předcházenírozprašovací práškový hasicí přístroj OP-8. Používají se pro montáž požárních štítů, skříní. Na podlahu je možné instalovat speciální stojan. Charakteristiky hasicího přístroje OP-8. Jako hasicí prostředek se používáAVSE prášek Hasicí sprej je určen k hašení začínajících požárů tříd:-A pevné látky: vhodné jsou vodní, pěnové a práškové hasicí přístroje-B hořlavé kapaliny: je možné použít pěnové, práškové a sněhové hasicí přístroje-C plyny: používají se práškové a sněhové hasicí přístroje-E elektrické zařízení pod proudem: hasí se do 1000 V práškovým nebo. Práškový hasicí přístroj této velikosti se hodí k hašení požáru v počáteční fázi. Kvůli jeho velikosti a kompaktnosti je ideální 240 Kč - 289 Kč v 5 obchodech Porovnat cen

Hoří! — Který hasicí přístroj byste měli použít? — ONLINE

Heureka.cz vám poradí, jak vybírat Piktogramy. Máte vybrané filtry: hasící přístroj Hasicí přístroj práškový se používá tam, kde nesmí dojít k promočení vodou nebo pěnou. Lze jej použít k hašení zařízení pod napětím max. do 1000V z min. vzdálenosti 1 m. Přístroj je opatřen manometrem a držákem pro snadné uchycení. Doporučené použití: osobní automobil, dodávkový automobi NESMÍ se použít k hašení lehkých a hořlavých alkalických kovů. Hasicí přístroj je certifikovaný dle EN3-7. Je vybaven manometrem a držákem pro snadné uchycení. SPLŇUJE VYHLÁŠKU č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Máte již předepsané označení hasicího přístroje

Příklad pro třídu požáru A: Např. 34 A znamená, že se jedná o hasicí přístroj, který je vhodný pro hašení pevných látek, a že je schopen uhasit požár, který odpovídá požáru dřevěné hranice dlouhé 3,4 m, široké 0,5 m a vysoké 0,56 m Hasicí přístroj na záda . Hasící přístroj na záda pro šikovné hasiče.. Hasičský přístroj se naplní vodou a malý hasič může začít hasit fiktivní požár. Nebo může začít boj kdo dál dostříkne s hasičským přístrojem. Skvělá hra pro partu malých hasičů

Hasicí přístroje Alza

 1. imální vzdálenosti 1 m. Dodává se včetně standardního držáku na stěnu. Přístroj je pod stálým tlakem, po použití je znovu naplnitelný
 2. K hasícím přístrojům zakoupeným v E-shopu se dodává doklad o provozuschopnosti. Servis hasících přísrojů zajištěn po celé republice HASTEX Práškový hasicí přístroj 6 kg Hasicí přístroj práškový 9kg na kovy 25099 Hasicí přístroj je určený k hašení hořlavých kovů
 3. . vzdálenosti 1 m. Přístroj je opatřen manometrem a držákem pro snadné uchycení. Součástí balení je také držák hasicího přístroje

Kde naopak hasicí přístroj práškový použít nemůžete, to je prašné prostředí. Uvnitř hasicího přístroje se nachází 6 kilogramů hasiva s účinností 21A, 113B, C. Jedná se o přístroj typu P6, který lze použít v teplotách od -30 °C až do + 60 °C Hasicí přístroj do auta - 2kg Práškový hasicí přístroj této velikosti je se hodí k hašení požáru v počáteční fázi.Vhodné pro osobní automobily, dodávky, nákladní vozy a tahače, obchody, průmysl, archívy, domácnosti a všude, kde nesmí dojít k poškození elektrických zařízení pod napětím do 1000V vod.. Kde jste: Domů » Lex PO » Lexikon PO » Přenosné hasicí přístroje » Práškový hasicí přístroj Práškový hasicí přístroj Práškové hasicí přístroje jsou určeny pro hašení požárů třídy A (pevných látek), třídy B (kapalných látek) a třídy C (plynných látek) Hasicí přístroj TRAIVA 13A/89B/C 2kg práškový Hasicí přístroj přáškový 2kg je vhodný především jako pojistka pro případ požáru do nákladních automobilů, lze je použít také v domácnosti, sklepech nebo na chatách. Hasicí přístroj práškový se používá tam, kde nesmí dojít k promočení vodou nebo pěnou. Lze jej použít k hašení zařízení pod napětím. Maximálně 30° - Práškový přístroj v této velikosti nemá tryskovou hadici: 360° - i dnem vzhůru, dostane se na více míst: Náklon zhruba 30°, je-li sprej se stoupací hadičkou, je možné jej použít jen ve svislé poloze s mírným náklonem spreje. Při jiné poloze ujde pouze hnací plyn a hasivo zůstane v nádobě spreje

Práškový hasicí přístroj je vhodný na hašení prakticky všech pevných materiálů. kapalných látek (ředidla, pohonné hmoty, oleje) hořících plynů (propan-butan), přičemž se nemusíme obávat úrazu proudem při hašení hořících obytných domů, v nichž nebyla odpojena elektřina Hasicí přístroj práškový se používá tam, kde nesmí dojít k promočení vodou nebo pěnou. Lze jej použít k hašení zařízení pod napětím max. do 1000V z min. vzdálenosti 1 m. Přístroj je opatřen manometrem pro kontrolu tlaku v nádobě a držákem pro snadné uchycení Hasící přístroj do auta nové konstrukce a designu. Hasící přístroj Deltamax je velmi skladný Hasicí přístroj má praktický manometr, díky kterému vidíte jestli je nádoba správně natlakovaná a připravená k použití. Vodní hasicí přístroj - 9L. Používá se k hašení pevných látek organického původu. Hasicí přístroj je jedním z věcných prostředků požární ochrany.Slouží především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje. Konkrétně se dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) jedná o vyhrazený druh věcného prostředku požární.

Používá se výhradně k hašení pevných organických látek, jako dřevo, sláma, papír, textil a jiné. Naopak se vodní hasicí přístroj nesmí používat pro hašení elektrických zařízení pod napětím. Vodní hasicí přístroj se skládá z ocelové tlakové nádoby, ventilu s pojistkou, hadice a manometru, ukazují Práškový hasicí přístroj vhodný k hašení kapalin, plynů a pevných látek (napětí maximálně 1 000 V z minimální vzdálenosti 1 m). Vhodné využití v nákladních automobilech, garážích, domech, veřejných prostorech, ale i v průmyslu a energetice. Hasicí přístroj nesmí být umístěn na přímém slunci Pokud tedy chcete domácnost preventivně vybavit přístrojem pro hašení nejčastějších typů požárů, zvolte ideálně práškový hasicí přístroj typu ABC. Můžete si pořídit několik menších s cca 2 kg náplně a poté 1 větší pro případ většího požádu COMPASS Hasicí přístroj práškový, 2 kg, ABC . Práškový hasicí přístroj s hasící schopností a s držákem, díky kterému je snadné jej připevnit na zeď či do automobilu.Množství hasicí náplně, určeno k hašení požárů třídy A, B i C. Uplatnění najde v průmyslu, dopravě, veřejných prostorách, kancelářích i domácnostech

K hašení požárů třídy B lze použít hasicí přístroj pěnový (pozor u kapalin rozpustných ve vodě, nemusí se podařit uhašení, zde je třeba stanovit postup s ohledem na množství, výskyt atd.), hasicí přístroj CO 2, hasicí přístroj halonový (který odpovídá platné legislativě k 31.prosinci 2003, kdy musely být. Nevýhoda: Hasicí přístroj práškový není vhodný do míst, kde může při hašení dojít ke znehodnocení drahé elektroniky nebo jiných zařízení, např. serverovny, analytické laboratoře, sklady výpočetní techniky, autodílny pro luxusní vozy apod. Tam doporučujeme použít hasicí přístroje CO2, nebo speciální na.

Sněhové (CO2) hasicí přístroj

 1. Hasicí přístroj třídy D nalezne své uplatnění např. v provozovnách kde se pracuje s lehkými alkalickými kovy jako draslík, sodík, hořčík nebo jeho slitiny s hliníkem. Nicméně tento přístroj nelze použít k hašení zařízení pod elektrickým napětím
 2. Pěnový hasicí přístroj. Hasivem je voda a pěnidlo, které při provzdušnění vytváří pěnu a ta izoluje hořící látky odvzdušného kyslíku. Používá se zejména k hašení hořlavých kapalin - třída B, kdy pěna nejlépe uhasí oheň na hladině hořicí látky
 3. imální vzdálenosti 1 m. Hasivo je tzv. bezezbytkové, kdy se po uhašení požáru odpaří. Po vypuštění má hasivo velmi nízkou teplotu, při ústí hubice cca −30 °C. Přístroj je nevhodný k hašení sypkých látek a hořlavých prachů
 4. Práškový pojízdný hasicí přístroj má hmotnost hasiva 50 kg. Pěnové hasicí přístroje jsou určeny k hašení požárů pevných látek a hasicí přístroje CO pro hašení vybavení laboratoří, elektropřístrojů a různých rozvoden. K doplnění hasicích přístrojů nabízíme i hasicí přístroj vodní

Jak si vybrati hasicí přístroje

 1. Vhodné: pro hašení požárů hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení pod proudem do 110 kV i pro plasty hořící plamenem. Nevhodné: k hašení požárů pevných hořlavin typu dřeva, uhlí, textilií a k hašení jemné mechaniky a elektroniky. Nesmí být použity: k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, volně uložených kusovitých, vláknitých a pod.
 2. Jedná se o 2kg práškový hasicí přístroj, který má i přes svojí malou velikost vysokou hasební schopnost. V případě, že v kuchyni často fritujete či smažíte na oleji, důrazně doporučujeme pořízení dvoulitrového pěnového hasicího přístroje Dolomiti 2 , jež kromě běžných požárů pevných i kapalných látek.
 3. imální požadovaná hasicí schopnost 183B. Práškové hasicí přístroje mají většinou kombinovanou hasicí schopnost např. 34A, 183B, C (udává se bez čísla) a jsou tedy vhodné pro použití v domácnosti i garáži
Hasicí přístroj práškový | Hasicí přístroje - TRAIVA

Autonomní hasící zařízení - koule slouží k hašení požáru při vznícení tvrdých hořlavých látek (třída A),kapalných hořlavých materiálů (třída B), požárů vyvolaných hořlavými plyny (třída C), elektrických zařízení pod napětím do 5000 V Lze umístit kamkoli poblíž zdroje nebezpečí a v nouzi stále použít i pro přímý boj s požárem v jiné lokaci Práškový hasicí přístroj vhodný k hašení požárů kapalin, plynů a pevných látek (napětí maximálně 1 000 V z minimální vzdálenosti 1 m). Vhodný do nákladních automobilů, domů, garáží, veřejných prostorů, průmyslu a energetiky. Hasicí přístroj nesmí být umístěn na přímém slunci. hasicí schopnost: 27A,.. Hasicí přístroj slouží k hašení požáru v jeho počáteční fázi. Správná volba hasicího přístroje v boji se začínajícím požárem je podmíněna druhem hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru. V jednotlivých garážích nejméně 1 hasicí přístroj pěnový nebo práškový s.

Na hasicích přístrojích je uvedena i jejich hasicí schopnost. Například 34 A znamená, že se jedná o hasicí přístroj, který je vhodný pro hašení pevných látek, a že je schopen uhasit požár, který odpovídá požáru dřevěné hranice dlouhé 3,4 m, široké 0,5 m a vysoké 0,56 m Práškový hasicí přístroj - je naplněn suchým práškem - hodí se zejména pro hašení elektrických zařízení, hořlavých kapalin, plynů - velmi vhodný pro hašení menších požárů v bytech, kde potřebujeme uhasit papír, dřevo či plasty - používá se k hašení motorových vozidel - nehodí se k hašení jemné. Sněhový hasicí přístroj obsahující stlačený CO2. Používá se k hašení elektrických zařízení a všude tam, kde nechceme hasivem znehodnotit hašené látky, jako jsou laboratoře, počítače atd Hasicí přístroj tvoří ocelová tlaková nádoba naplněná hasicím práškem Furex ABC40 pod stálým tlakem výtlač. prostředku

Hasicí přístroj práškový je určen k hašení pevných látek, hořlavých kapalin a plynů a el. zařízení pod proudem až do napětí 110kV. Hasicí přístroj práškový se skládá z ocelové tlakové nádoby, ventilu s pojistkou, hadice a manometru ukazující aktuální tlak. Přístroj je funkční v rozsahu teplot -30 až +60. Přístroj je určen pro hašení požárů třídy B. Sněhové hasící přístroje se odborně nazývají jako přístroje s náplní CO2. Název sněhový vznikl kvůli tomu, že CO2 uvolňovaný z hasícího přístroje vytváří na povrchu látek bílou krystalickou hmotu podobnou sněhu, tzv. suchý sníh Hasicí přístroj českého výrobce!!! Parametry: hasivo - prášek 1kg 21B,C. Teplotní rozsah: -20 +60°C. V autě lze hasící přístroj umístit snadněji než jiné druhy hasících přístrojů vzhledem k menší výšce obalu. Bez revize Hasicí přístroj práškový se používá tam, kde nesmí dojít k promočení vodou nebo pěnou. Lze jej použít k hašení zařízení pod napětím max. do 1000V z min. vzdálenosti 1 m. Přístroj je opatřen manometrem a držákem pro snadné uchycení Tyto hasicí přístroje jsou určeny k využití např. v papírenském a dřevařském průmyslu, obchodě, skladech. Vhodné zejména k hašení látek v tuhém skupenství (papír, dřevo, textil..). Vodní hasící přístroje nesmí být použity k hašení zařízení pod napětím. HASICÍ PŘÍSTROJ VODNÍ 6/9

Práškový hasicí přístroj OP 4 se používá v pořadí,uhasit požár se zapalováním různých hořlavých materiálů, kapalin, stejně jako při požárech spojených s elektřinou, jejichž napětí dosahuje 1000 V Práškový hasicí přístroj. Jedná se o nejpoužívanější a nejuniverzálnější hasicí přístroj. Proto lépe než samotná voda hasí pevné látky, ale především se používá k hašení hořlavých kapalin. Pouze u hasicích přístrojů s K hašení lze využít nejen sníh, ale i plyn, který z hubice uniká po. Práškový hasicí přístroj využívá k hašení nevodivý jemný prášek, který je hnaný plynem z hasicího přístroje a díky tomu můžete tímto přístrojem hasit zařízení pod napětím. Díky stěnového efektu při hašení však není vhodný do prostor, kde jsou umístěny zařízení citlivé na prach Hasicí přístroj je pod stálým tlakem, který lze kontrolovat manometrem umístěném na ventilu hasicího přístroje. Hasicí přístroj certifikován dle normy ČSN EN-3. Hasicí přístroj lze použít pro hašení pod napětím do 1000V. Hasební schopnost: 21 A 183 B C. Výrobce: Kovoslužba hasicí přístroje a.s Hasicí přístroj přáškový 2kg je vhodný především jako pojistka pro případ požáru do nákladních automobilů, do domácností, sklepů nebo na chatu. Hasicí přístroj práškový se používá tam, kde nesmí dojít k promočení vodou nebo pěnou. Lze jej použít k hašení zařízení pod napětím max. do 1000V z min. vzdálenosti 1 m

Hasicí přístroj na lithiové baterie 2 L - BEZ REVIZEHasicí přístroje - TRAIVA

Práškový hasicí přístroj P4Te Práškový hasicí přístroj patří mezi nejvšestrannější. Je určený k hašení pevných látek, hořlavých kapalin, plynů a el. zařízení pod proudem až do napětí 110kV. Práškový hasicí přístroj řady PTe je v.. Za určitých podmínek mohou být hašeny i požáry hořlavých kapalin. Voda se dále používá i jako chladící látka pro požárem ohrožené stavby nebo jejich části, nádrže a další objekty. Úspěšnost hašení je závislá na tom, v jaké formě a množství se voda dostane na hořící látku: Plný proud vod Hasicí přístroj, hovorově znám jako hasičák, se používá k uhašení požáru. V dnešní době je již téměř nedílnou součástí základní výbavy automobilů. Hasící přístroj by neměl proto chybět v žádném správném trucku. Z naší nabídky můžeme řidičům doporučit především práškový hasicí přístroj.

 • Virtual game kladno.
 • Pronajem garaze velka ohrada.
 • Merino oblečení pro děti bazar.
 • Špatná cytologie po porodu.
 • Chirurgický hák.
 • Youtube eric clapton.
 • Poe trade maps.
 • Mistri vycepni.
 • Norma masa ve školní jídelně.
 • Brufen předávkování.
 • Retrívr druhy.
 • Prodejna čokolády praha.
 • Prodám terčovnici.
 • Co dnes uvařit.
 • Botanicus eshop.
 • Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu.
 • Šaty princezna.
 • Hovězí kostky na kmíně.
 • Šablóny na maľovanie na stenu.
 • Len metraz levne.
 • Dvd to iso free.
 • Šaty princezna elsa.
 • Žlutá bulka v oku.
 • Raduga po novomu 1 učitelská příručka pdf.
 • Zájmové kroužky hranice.
 • Dopravní nehoda správní řízení.
 • Gta 6 xbox one.
 • Dalnice d2 nehoda.
 • Peter jackson 2019.
 • Jak se připojit k síti.
 • Vtipna instruktaz v letadle.
 • Zvyseni rodicovskeho prispevku na dvojcata.
 • Lucy hale julie hale.
 • Roland garros 2018 tickets.
 • Nestabilita páteře.
 • Želví vejce.
 • Přímka.
 • Baška krk kostel.
 • Co je eduroam.
 • Spolužáci sk.
 • Mudr. miklánek brno.