Home

Politicky exponovaná osoba 2022

Politicky exponovaná osoba Politicky exponovanou osobou (dále jen PEP) se pro účely AML zákona rozumí: a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády (2) Povinná osoba neuskuteční obchod s politicky exponovanou osobou, a to ani v rámci obchodního vztahu, pokud jí není znám původ majetku užitého v obchodu. (3) Souhlas statutárního orgánu povinné osoby nebo jím pověřené osoby k řízení v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování. Politicky exponovaná osoba (PEO) 19 Identifikace/kontrola klienta 19 Sazebník administrativních poplatků a poplatku ŽP 20 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé pojištění osob (VPP POS 2018/04) 21 Článek 1 Úvodní ustanovení 21 Článek 2 Výklad pojmů 21 Článek 3 Uzavření a změny pojistné smlouvy 2 Politicky exponovaná osoba ANO Pokud ANO, uveďte statut politicky exponované osoby a v jakých obdobích. Jak postupovat při oznámení pojistné události 1. Pojistnou událost nám oznamte po ukončení léčení Vašeho úrazu zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Úraz

*Politicky exponovanou osobou je podle § 4 odst. 5) zákona č. 253/2008 Sb., fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (např. politiky exponovanou osobou je starosta obce, člen zastupitelstva jí není) nebo která obdobnou funkci vykonáv politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou funkci; vždy však do doby, než se na základě hodnocení rizik vyloučí u klienta riziko specifické pro politicky exponované osoby. Po tuto dobu se ve stejném rozsahu uplatní také vůči klientovi, jehož skutečným majitelem je politicky exponovaná osoba, a vůči osobě Politicky exponovaná osoba je: a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je například: hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu Politicky exponovaná osoba je člověk působící ve významné veřejné funkci v ČR, nebo v rámci EU. Poštovní úřednice však neumí tento zákon klientům vysvětlit a místo otázky, zda nepatří mezi politiky či vysoce postavené úředníky, se jich ptají na politickou příslušnost. Reakce MF

Pokud daná politicky exponovaná osoba v případě, že není veřejně známá, sama nesdělí, že je osobou politicky exponovanou, je tato skutečnost pro banku či kampeličku vlastním šetřením de facto nezjistitelná, upozorňuje předseda prezidia Asociace družstevních záložen Gabriel Kovács Strana 2 7677 (Z A008) 02/2018 12 měsících nebyl/a) vůči PEP v postavení osoby blízké či jiné (např. společník stejné s.r.o. jako politicky exponovaná osoba) ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Kdo je politicky exponovaná osoba? PORADNA www.encykloprdie.cz. Všeobecná online poradna - auto moto - dům a byt - zahrada - vaření - zdraví - sport - PC - kutilství - společnost - móda - zvířata. od Hana Doležalová » pát 14. zář 2018 23:16:46 Politicky exponovaná osoba. a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je například. hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník)

Politicky exponovaná osoba - významná veřejná osoba. r.o. je zapsána v registru vedeném Českou národní bankou jako samostatný zprostředkovatel dle zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Zápis v registru lze ověřit na stránkách ČNB https:. překlad politicky exponovaná osoba ve slovníku češtino-angličtina. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte AML systems tel.: +420 775 647 104 tel.: +420 774 883 088 e-mail: info@amlsystems.cz skype: amlsystem

2018 ZAPSANÁ V 8075299987 Komerþní pojišťovna, a. s., se sídlem: Praha 8, Karolinská 1, þp. 650, PSý: 186 00, Iý: 63998017 OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM VPRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 3362 zašlete nám také vyplněný dokument ýestné prohlášení politicky exponovaná osoba. Politicky exponovaná osoba (PEP) AML zákon rovněž poskytuje definici pojmu politicky exponovaná osoba (dále také jako PEP). Za politicky exponovanou osobu se považuje: fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména: hlava státu, předseda vlády Politicky exponovaná osoba je fyzická osoba operující ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním působením, případně osobou blízkou této osobě (obchodní partner, blízký příbuzný). Termín politicky exponovaná osoba se používá v legislativě zaměřené proti praní špinavých peněz Politicky exponovaná osoba dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních vůči legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné 4/4/2018 8:03:20 PM.

Dneska jsem platil na poště složenky. Milá paní u přepážky mi sdělila, že platím více než 25 tisíc korun a proto musím předložit občanský průkaz. Paní dlouze zapisovala, snad veškeré údaje. Poté se zeptala, zda jsem politicky exponovaná osoba. Na dotaz, proč se ptá, mi řekla, že se jí to objevilo na monitoru počítače *** Povinnosti a omezení vztahující se k politicky exponovaným osobám uplatní povinná osoba ještě po dobu 12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou politickou funkci - § 54 odst. z.č. 253/2008 Sb 4. u kterých je instituci známo, že skutečným majitelem klienta je politicky exponovaná osoba nebo že se jich politicky exponovaná osoba účastní jinak, nebo 5. velkého objemu nebo vysoké úrovně složitosti, zejména s ohledem na typ klienta, předmět, výši a způsob vypořádání obchodu, účel obchodního vztahu a předmět. Prohlášení o politické exponovanosti (klient fyzická osoba - platnost od 1. 1. 2020) Čestné prohlášení - politicky exponovaná osoba (platnost od 1. 1. 2020) Informace a doklady požadované od spotřebitele (platnost od 1. 4. 2020) Souhlas se zpracováním osobních údajů pro Spotřebitele - vybrané účely (platnost od 11. 08.01.2018. Vztah AML zákona a nového zákona o platebním styku. Dne 13. ledna 2018 vstoupí v účinnost nový zákon o platebním styku (zákon č. 370/2017 Sb.) a jeho změnový zákon (zákon č. 371/2017 Sb.), kterým dochází i ke změně AML zákona, a to v definici povinné osoby, konkrétně § 2 odst. 1 bod 5), který nově zní osoba oprávněná k poskytování platebních.

je nebo byla nebo - csobpoj

 1. Potvrzuji, že nejsem politicky exponovaná osoba ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., O některých opatřeních proti lega lizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Místo Datum Úředně ověřený podpis obmyšlené osoby ZDE PODEPIŠT
 2. identifikace uvedeno jinak, nejsem politicky exponovaná osoba. Datum Podpis klienta Prohlášení klienta. Created Date: 10/23/2018 10:42:17 PM.
 3. Rámcová smlouva číslo: Verze: 1/2018 Prohlášení oprávněné osoby ohledně svého postavení jako Politicky exponovaná osoba, jak je tento pojem vymezen v čl. II VOP. Fyzická osoba 2 / Zastoupená.
 4. 19.10.2018 Proč COOL CREDIT? Chcete poradit ohledně půjčky? +420 . Zavoláme ihned. Nejnovější. 3.12.2020 Politicky exponovaná osoba 30.11.2020 Půjčka od lichváře - jde to i lépe
 5. 2018 aktuální zněn Po tuto dobu se ve stejném rozsahu uplatní také vůči klientovi, jehož skutečným majitelem je politicky exponovaná osoba, a vůči osobě, o níž je povinné osobě známo, že jedná ve prospěch politicky exponované osoby. (9).
 6. Politicky exponovaná osoba ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 AML zákona ANO 8YHSRGUREQRVWL «««««««««««««««« NE Údaje o klientovi ± SUiYQLFNpRVRE Obchodní firma nebo název YþHWQ RGOLãXMtFtKRGRGDWNXQHERG DOãtKR R]QDþHQt ,GHQWLILNDþQtþtVOR Adresa/sídlo 6NXWHþQêPDMLWHOGOH RGVW AML zákon

Takže jen blbě kecáte. O termínu exponovaná osoba jste taky asi v životě neslyšel. Ani o tom, že úředník, včetně volených politiků je osoba veřejná. Co se týče Slonkové a Kubíka, právníci Anofertu by si je dávno podali, kdyby cokoliv byla neprokazatelná fabulace. Sám stbák tam dostává možnost se vyjádřit pokaždé 5. Politicky exponovaná osoba ve smyslu ustanovení §4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb. 6. Prohlášení klienta 1.bere na vědomí, že změna nabývá účinnosti dnem doručení této písemné Žádosti o Klient změnu údajů do sídla Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., IČO 25684558, ul. Rohansk

Štítek: politicky exponovaná osoba Čeští a Českoslovenští prezidenti a jejich vozový park 10. 1. 2018 Ostatn. ZALOŽIL Radek Rákos | 06.04.2018. politicky.cz Fórum Ostatní Investigativní novináře Slonkovou, Kmentu a Kroupu vyšetřuje GIBS. Pro komentování se musíte přihlásit nebo zaregistrova Jakožto politicky exponovaná osoba (PEP) měl podle hongkongských zákonů vlastnictví firem deklarovat, Ho však vytrvale odmítal žádosti místního zastoupení nechvalně proslulé panamské právní firmy Mossack Fonseca o doplnění příslušných informací

Prohlašuji, že nejsem Politicky exponovaná osoba. Politicky exponovaná osoba je fyzická osoba působící ve významné veřejné funkci nebo fyzická osoba s takovou osobou příbuzná či v partnerském vztahu Kdo je politicky exponovaná osoba? od Magnus » úte 06. úno 2018 19:06:19 » 0 Příspěvk ů 214 Zobrazení Poslední příspěvek od. 2018 v 12:47. Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci , případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití

Přečetl(a) jsem si Obchodní podmínky a souhlasím s nimi a Nejsem politicky exponovaná osoba vyjadřuje Klient plný souhlas s Obchodními podmínkami. 6.2. UZAVŘENÍ SMLOUVY MEZI PROVOZOVATELEM A KLIENTEM . K uzavření smlouvy mezi Klientem a Provozovatelem dojde v okamžiku připsání platb Politicky exponovaná os. 3. údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZOOÚ), a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o kterým se rozumí jakákoliv právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, společenství vlastníků, spolek, nezisková organizace,.

Babiš je pro české i zahraniční úvěrující banky z hlediska hodnocení rizik takzvaný pepík, PEP, politicky exponovaná osoba. Politicky exponovanou osobou se - dle vnitřních předpisů bank - rozumí vedle politiků (ale například i vysokých důstojníků, velvyslanců apod.) i osoba blízká, či spole čník nebo. KNZ - ZMĚNOLÍSTEK - návod Verze 5 (2018/04) E. Jelínková, L. Šmejdová, Stránka 8 z 25 Otázka Jste daňovým rezidentem (i) jiného státu nebo uvedení US indicie souvisí s aplikací zákona FATCA a CRS - viz popis v bodě 4.12.2 a 4.12.3 . 4.12.1 PEP - politicky exponovaná osoba

Politicky exponovaná osoba je fyzická osoba působící ve významné veřejné funkci nebo fyzická osoba s takovou osobou příbuzná či v partnerském vztahu. Pokud takovou osobou jste, obraťte se prosím se sjednáním půjčky na kteroukoli naši pobočku Prohlašuji, že nejsem Politicky exponovaná osoba. * . Odvádím daně v České republice * Ano Ne Stát, kde odvádím daně * Daňové identifikační číslo, rodné číslo či TIN (Tax Identification Number) * Příslušné číslo najdete na formuláři odvodu vašich daní. * Údaje fyzické osoby podnikatele. zÁkaznickÉ centrum +420 577 055 188.

2018 ZAPSANÁ V 9667320889 Komerþní pojišťovna, a. s., se sídlem: Praha 8, Karolinská 1, þp. 650, PSý: 186 00, Iý: 63998017 OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉMMĚSTSKÝM SOUDEM VPRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 3362 zašlete nám také vyplněný dokument ýestné prohlášení politicky exponovaná osoba. PEP neboli politicky exponovaná osoba je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s regionálním, celostátním nebo ještě rozsáhlejším významem. Jedná se např. o: vedoucí představitel územní samosprávy - starosta obce a města, primátor, hejtman kraje Čl. 14: Politicky exponovaná osoba Čl. 15: Zpracování osobních a jiných údajů Zvláštní část A: Pojištění storna a přerušení cesty Čl. 16: Předmět pojištění Čl. 17: Pojistná událost Čl. 18: Časový rozsah platnosti Čl. 19: Výluky Čl. 20: Povinnosti pojištěného Čl. 21: Výška pojistného plnění a spoluúčas Politicky exponovaná osoba (PEO) 19 Identifikace / kontrola klienta 19 Investice 20 Sazebník administrativních poplatků 21 Sazebník poplatků pro IŽP 21 Sdělení klíčových informací pro Akciové investiční portfolio Generali - běžné pojistné (KID AFG 2018/03) 2 Platné ode dne 25.05.2018. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI VIA SMS S.R.O. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují základní principy zpracování osobních údajů, kterými se řídí společnost VIA SMS s.r.o., registrační číslo (IČ) 24720275. zda Zákazník není politicky exponovaná osoba;.

Politicky exponovaná osoba Klient tímto prohlašuje, že je politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 10/2018 Partners Universe 10 / CZ000847352 Třeba to někomu pomůže - 7. prosince podána reklamace, včera 11. 12. v 15.48 mi přistálo v mailu potvrzení o jejím přijetí a dnes se přihlásím do bankovnictví a kolonka.

Politicky exponovaná osoba - Na vás zálež

Název společnosti * IČ * Jméno a příjmení Daňový rezident státu Číslo OP / pasu Datum vydání Datum platnosti Místo narození Rodné číslo Politicky exponovaná politicky exponovaná osoba* ANO/NE *za politicky exponované osoby (PEP) se považují osoby dle definice politicky exponované osoby uvedené v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů politicky exponovaná osoba ANO / NE statní občanství: Adresa trvalého pobytu: číslo průkazu totožnosti: datum vydání: průkaz vydal: platnost průkazu: telefon: E-mail: 2. Jméno a Příjmení: pohlaví: Funkce: Podpis (vzor podpisu): rodné číslo: datum narození místo narození: Politicky exponovaná osoba Fyzická osoba 2 / Zastoupená Fyzická osoba 3 / Zastoupená 1) Prohlášení oprávněné osoby ohledně svého postavení jako Politicky exponovaná osoba, jak je tento pojem vymezen v čl. II VOP IV. Politicky exponovaná osoba 1. Za politicky exponovanou osobu je možno považovat fyzickou osobu, která je ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem působností, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek

Zákon proti praní špinavých peněz (úplné znění) - Měšec

Politicky exponovaná osoba; Přehled vykupovaných mincí Nový vzor 200 CHF v oběhu od 22. 8. 2018. Dne 22. 8. 2018 vstoupí do oběhu nový vzor 200 CHF bankovky . Starší vzor 200 CHF bankovek zůstává v platnosti a v oběhu bez časového omezení až do oznámení Švýcarské národní banky Politicky exponovaná osoba Ano Ne pokud je osob více přiložte papír velikosti A4 a vypište veškeré požadované údaje Prohlašuji, že vyplněné údaje jsou úplné a správné a zavazuji se Vás bez zbytečného odkladu informovat o změně jakékoli skutečnosti uvedené v tomto formuláři Politicky exponovaná osoba:* NE ANO Ulice: Číslo: Město: PSČ: Stát: Další údaje o adrese: ČÁST C - daňová prohlášení. Definice a další pokyny viz část Definice a vysvětlivky na konci tohoto formuláře. Prosím, čtěte pozorně před vyplněním

Bel Mondo - rizikové životní pojištění Pojistné podmínk

» Politicky exponovaná osoba: Oblastí prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v níž jsou spatřována častá pochybení, je oblast kontroly klienta. Konkrétně v případě politicky exponovaných osob (dále jen PEP) ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona se předpoklád Politicky exponovaná osoba Ano Ne 5) fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 2 až 4 Jméno, příjmení, titul Datum narozen Jarkulischová v nich byla zařazena do skupiny nazvané Relative or Close Associate neboli příbuzný či blízký spolupracovník. Jejího manžela, ekonomického radu české ambasády v Hanoji, zase Číňané evidují v kolonce Politically Exposed Person čili politicky exponovaná osoba Politicky exponovaná osoba ano ne. . Den vzniku doplňkového penzijního spoření 0 1 2 0 Číslo účtu pro úhradu příspěvků: 2106990187/2700 - příspěvky účastníka VS: číslo smlouvy, SS: rodné číslo, KS: 3558 2) - příspěvky zaměstnavatele VS: číslo smlouvy, SS: IČO, KS: 3552 Jméno Příjmen

s politicky exponovanými osobami a veřejnými činiteli. Politicky exponovaná osoba je osoba vystavená zvýšenému riziku v důsledku svého aktuálního nebo dřívějšího působení ve veřejné funkci nebo v důsledku výkonu veřejné funkce členem rodiny nebo osobou jinak blízkou 2.4. Politicky exponovaná osoba pro oslovení Klienta využít jakýkoliv údaj, který Klient Bance předal Klient se zavazuje informovat Banku v případě, že vykonává nebo vykonával významnou veřejnou funkci s celostátním nebo regio-nálním významem v České republice nebo jiném státě, v ci mezi Klientem aorgánec Prohlašuji/jeme, že nejsem/nejsme politicky exponovanou osobou ve smyslu ustanovení zákona č.253/2008 Sb. Svým podpisem prohlašuji/jeme, že účel a plánovaná povaha obchodního vztahu není v rozporu s právními předpisy České republiky. Dále prohlašuji/jeme, že peněžité prostředky použité pro tento obchodní vztah nemaj Čestné prohlášení - Politicky exponovaná osoba Čestné prohlášení a souhlas s poskytováním údajů - Daňový a pobytový nerezident (individ. smlouva) Čestné prohlášení - Majitel platebního účt

politicky exponovaná osoba. person who has been entrusted with a prominent public function. osoba ve významné veřejné funkci s ohledem na legislativu proti praní špinavých peněz. have appropriate risk-based procedures to determine whether the customer is a politically exposed person. eurlex-diff-2018-06-20. cs 26). Směnárna Exchange Praha 1, nejvýhodnější kurzy měn v centru Prahy. Výhodné kurzy měn a všechny služby bez poplatků. Největší směnárna v Praze s dlouholetou tradicí. Česká směnárna pro Čechy politicky exponovaná osoba muž žena ano ulice č. popisné / orientační obec PSČ e-mail telefon Uveďte všechny další státy, ve kterých je Zástupce Investora přihlášen k trvalému nebo dlouhodobému pobytu I.E Člen statutárního orgánu / Identifikace osoby jednající za právnickou osobu (vyplňte v případě potřeby) soudem v Praze oddíl B, vložka 1031 (dále jen Společnost) a Investor - fyzická osoba, která nejedná prostřednictvím Zástupce. 1) Účel a zamýšlená povaha obchodu: akumulace finančních prostředků jiné: 2) Zdroj finančních prostředků: plat nebo odměny jiné: 4) Povolání: 5) Politicky exponovaná osoba: an Politicky exponovaná osoba Podle § 4 odst. 5) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, podpisem této listiny prohlašuji, že . nejsem Politicky exponovanou osobou

466 100 777 www.csobpoj.cz PU-zivot@csobpoj.cz Oznámení ..

Politicky exponovaná osoba Je-li osobou blízkou k politicky exponované osobě, uvést vztah k této osobě Obchodní firma/ příjmení, jméno, titul(y) žadatele/klienta A1. A2. Žadatel/klient B1. Účel a zamýšlená povaha obchodu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. B2. B3. B4. Zastoupení / plná moc doložen Politicky exponovaná osoba je osoba definovaná v AML Zákoně. Pravidla pro zabezpeení je dokument s názvem Zabezpeení a přístup k evidennímu úþtu. Aktuální verze tohoto dokumentu je k dispozici v Patrii nebo na Internetové stránce v sekci Dokumenty Politicky exponovaná osoba (A/N) Politicky exponovaná osoba (A/N) Politicky exponovaná osoba (A/N) VI. Bankovní účty společnosti * Author: Roklen360 Created Date: 3/13/2018 12:50:38 PM.

Politicky exponované osoby 2010 Ministerstvo financí Č

Insolvence v novém roce 2018. 2017-12-22. Je čas Vánoc, očekáváme s různými předsevzetími nový rok 2018 a máme i novou vládu. Pojem politicky exponovaná osoba nezná 68 % dospělých; Koronavirus utlumil hlavně cestovní ruch. Kdy se turistika vzpamatuje Každý uživatel svou registrací prohlašuje, že není politicky exponovaná osoba, zdroj jeho finančních prostředků nepochází z trestné činnosti a neslouží k financování terorismu. 2. PRODEJ, NÁKUP A SMĚNA Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. listopadu 2018. Novinky Čestné prohlášení - Politicky exponovaná osoba; Čestné prohlášení a souhlas s poskytováním údajů - Daňový a pobytový nerezident (individ. smlouva) Čestné prohlášení a souhlas s poskytováním údajů - Daňový a pobytový nerezident (skupinová smlouva) Čestné prohlášení - Majitel platebního účtu; Obmyšlené osob

Máte v příbuzenstvu politika? Banka začne sledovat pohyby

PEO se rozumí politicky exponovaná osoba (anglicky PEP), tj. 1. fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je například: hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník) politicky exponovaná osoba Dále společnost zpracovává a vyhodnocuje údaje o vašich převodech: destinace jméno a příjmení příjemce/odesílatele a vztah k těmto osobám částka důvod platby druh zaměstnání 5/23/2018 10:56:07 AM. Přečetl(a) jsem si Obchodní podmínky a souhlasím s nimi a Nejsem politicky exponovaná osoba vyjadřuje Klient plný souhlas s Obchodními podmínkami. 7.2 Skutečné množství virtuální měny, které má klient poslat na adresu virtuální měn Přehled smluvních lékařů, vývoj investičních programů, nákladové položky a ostatní důležité doklady k produktům a vývoji životního pojištění Politicky exponovaná osoba Je-li osobou blízkou k politicky exponované osobě, uvést vztah k této osobě občanský průkaz pas 1. Příjmení 2. Příjmení 3. Příjmení 4. Příjmení Zaměstnání Dar, dědictví Podnikání Albánie Alžírsko Andorra Angola Antigua a Barbuda Argentina Arménie Austrálie Bahamy Bahrajn Bangladéš.

 • Potratova pilulka pribram.
 • Švédský král erik.
 • Laterální cysta na krku.
 • Vagon by.
 • Stříbrný vikingský náramek.
 • Psi plemeno doga.
 • Modafen prodej 2019.
 • P900 saturn.
 • Graffiti čísla.
 • Detske kolo 18.
 • Big stan cz dabing.
 • Doktor titul.
 • Anglický kokršpaněl štěnata prodej.
 • Je hlemýžď plaz.
 • Vysoký krevní tlak v noci.
 • Tantum verde spray benu.
 • Dopravní nehoda správní řízení.
 • Fasádní obklad.
 • Mafia 2 lístky na benzín.
 • Nízký radiátor.
 • Ovesná kaše s kakaem.
 • Regál cena.
 • Atletika písek os u papírny písek.
 • Polyterpeny.
 • Řepové hranolky.
 • Volkswagen pobočky.
 • Cim naplnit pita chleba.
 • Poštolka jižní.
 • Světlocit.
 • To nejlepší z toskánska.
 • Osvícenský absolutismus v habsburské monarchii.
 • Komunitní centrum lhotka.
 • Kdyz pes zakousne psa.
 • Dráčik karviná.
 • Avent šidítko soothie recenze.
 • Obsah komoleho kuželu.
 • Bezdrátová myš k tabletu.
 • Jedlý červ.
 • Jak pracuje lidské tělo.
 • Co dnes uvařit.
 • Silniční motorky do 35kw.